Hopp til hovedinnholdet

NAV, uføretrygd og psykiske problemer.

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei! Er Har siden jan.2006 slitt mye. Jeg har slitt med angst, depresjon og PTSD. Behandlingen ble avsluttet i 2008, men problemet var jo at det ikke hjalp meg noe. De senere årene har jeg fått mange kroniske diagnoser; vaskulitt, ulcerøs colitt, von Willebrand, Rem-sleep attack disorder og restless legs. I jan. 09 ble jeg kreftoperert og i mai 2010 ble jeg operert igjen(men det er heldigvis bra nå). Ingen av medisnene mot noen av disse sykdommene tåler jeg ikke og kan derfor ikke medisineres. Nå har jeg fått plass for pillemisbruk fordi medisinene jeg fikk mot søvnsykdommen gjorde meg avhengig. Jeg fikk rehab.penger og gikk deretter over på yrkesrettet attføring. Har prøvd meg i 50% jobb først hvor jeg var sykemeldt mer enn jeg var på jobb. Har forsøkt å gå på skole 4 ganger(2 heltid, ett på deltid og ett på nett). Alle ble avbrutt innen ett år. Hver gang jeg begynner på skole/jobb så går jeg dramatisk ned i vekt og senest i høst ble jeg lagt inn med sentralt venekateter. NAv ønsker nå at jeg skalsøke om ung uføretrygd. Hva slags dokumentasjon trengs for å få dette innvilget? Er det vanskelig å få dette innvilget? Hvordan beregner de stønaden og hvor lang er behandlingstiden? Må jeg gå uten arbeidsavklaringspenger under behandlingstiden? Håper på svar da jeg synes de på NAV kun snakker om lover og regler, og jeg ikke helt forstår hva de mener.... Mvh undrende NAV-bruker

account_circle