Hopp til hovedinnholdet

Oppholdstillatelse

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hvorfor er det sånn at om man kommer til Norge og uten oppholdstillatelse, så får man bli, men så fort man blir 18 og myndig så kan man plutselig bli kastet ut? Jeg synes det er så dårlig gjort, og unødvendig og skjønner ikke poenget. Hva er problemet med at dem kan fortsette å være i Norge da? Hvorfor skal de bli sendt bort etter så lang tid? Jeg har hørt av noen at man da får et personnummer, men at det bare forsvinner når man blir 18, stemmer dette? I så fall, hvorfor er det sånn, det høres jo helt teit ut og gir jo bare falske forhåpninger, på en måte. Kan man reise til andre land hvis man ikke har personnummer eller ikke har oppholdstillatelse i landet du er i og har vært i mange år?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Utgangspunktet er at den som får avslag på en søknad om å få være Norge må forlate landet. Dersom et barn anses å fylle vilkårene for oppholdstillatelse, asyl el.lign vil barnet få bli i Norge også etter at det har fylt 18 år.

 

De tilfellene du henviser til er hvor et barn (en person under 18 år) ikke anses å fylle vilkårene for å få bli i Norge. I visse tilfeller vil vedkommende likevel få bli i Norge inntil han/hun fyller 18 år. Se hva Justisdepartementet skriver om dette på sine internettsider:

 

”Enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet, som ikke har et beskyttelsesbehov og hvor det heller ikke foreligger sterke menneskelige hensyn som kan begrunne en ordinær oppholdstillatelse, gis midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år. Ved fylte 18 år bortfaller tillatelsen. Enslige mindreårige asylsøkere blir ikke sendt tilbake til hjemlandet med mindre norske myndigheter mener omsorgssituasjonen i hjemlandet er tilfredsstillende.”

 

Du kan lese mer her:

www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/innvandringspolitikk/asyl-_og_flyktningpolitikk/einslege_mindrearige_asylsokjarar.html?id=85870

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Asyl og innvandring
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om asyl og innvandring