Hopp til hovedinnholdet

Reglene for norsk statsborgerskap.

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg haropphodstillatelse for humanitær grunnlag, har pass fra mit hjemland og får permanent snart. jeg savner hjemlandet mitt! jeg vil ta en ferie der. Men jeg er litt redd bådet fra mitt hjemland og fra Norge. Jeg er redd fra mitt hjemland fordi jeg vet ikke om hva kan kje? Jeg er redd av Norge at jeg får problem når jeg søker om statsborgerskap! kan jeg`? er det ikke noe problem når jeg søker norskstatsborger? hva kjer hvis jeg får noe problem i hjemlandet mitt? kan norske ambasad hjelpe meg?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Hvilke konsekvenser vil det å reise til hjemlandet få for en senere søknad om statsborgerskap?

 

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at man kan få norsk statsborgerskap. Et av kravene går på "botid", det vil si at du må ha hatt opphold i Norge på en viss lengde. På denne linken vil du finne informasjon om hvilke krav som må være oppfylt, inkludert informasjon om "oppholdskravet og beregning av oppholdstid."

 

www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/Hvem-kan-bli-norsk-statsborger-ved-soknad/

 

Kan en utenlandsk borger få hjelp av den norske ambassaden?

 

Den norske ambassaden har som utgangspunkt ikke plikt til å bistå andre enn sine egne borgere. Når du reiser til ditt hjemland og i tillegg ikke er norsk statsborger, vil du på en måte være underlagt ditt hjemlands myndighet, noe som vil begrense hva den norske ambassaden kan hjelpe deg med.

 

Du kan eventuelt ta kontakt med det norske Utenriksdepartementet for mer informasjon rundt dette.

 

Håper du får en fin tur til hjemlandet ditt!


 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Asyl og innvandring
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om asyl og innvandring