Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg klage til noen pga. lang saksbehandlingstid hos udi?

Gutt
 

Spørsmål

hei.jeg kom til norge i 1999 som asylsøker. jeg blir psykolog for å vente på svar fra udi i 2011 jeg fått oppholdstillatelse.jeg hadde ikke noen straffsak eller krminalitet heletiden jobbet å betalte skatt og jeg respekterte norske lover og regler.spørsmålen er jeg kan klage til norske lover eller?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Jeg forstår deg slik at du fikk oppholdstillatelse i Norge i 2011 og at du nå lurer på om det er noen du kan klage til på grunn av lang saksbehandlingstid hos UDI.

 

UDI har forskjellige prosedyrer for behandlingen av søknader om beskyttelse. Hvordan og hvor lang tid det tar å behandle den enkelte søknad, er avhengig av hvor du kommer fra og hva slags situasjon du er i.


Som søker har du ansvar for å gi en utfyllende forklaring på hvorfor du søker beskyttelse. Du har også ansvar for å fremlegge all informasjon og alle tilgjengelige dokumenter som er relevante for saken din. Samtidig har UDI plikt til å sørge for at saken din er godt opplyst. I noen saker er det behov for å innhente flere opplysninger og/eller foreta ekstra undersøkelser. Dette kan påvirke saksbehandlingstiden.

 

Det er beklagelig når man må vente lenge på svar. Med den informasjonen du har gitt er det vanskelig for meg å vite hvorfor du måtte vente på svar til 2011. Det er mulig for deg å kontakte UDI og be om at de gir deg en begrunnelse for saksbehandlingstiden.

 

Det er videre mulig å klage til Sivilombudsmannen på lang saksbehandlingstid. Sivilombudsmannen har ikke mulighet til å gi deg en annen tillatelse eller erstatning, men kan rette kritikk mot UDI, som kan gjøre at de bedrer saksbehandlingstiden i liknende saker i fremtiden.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Asyl og innvandring
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om asyl og innvandring