Hopp til hovedinnholdet

Hvem er utsatt for voldtekt og hvem voldtar?

Jente 13 år
 

Spørsmål

Jeg luer på om vis du er innandrer er det slik at du kan dlirr oftere voldtat a menesker eller er det dem som voldtar mest?MVH.Lurende Jente

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei!

Voldtekter skjer i alle miljø, og forskning og statistikk over voldtekter er mangelfull. Derfor kan ingen svare på om innvandrere er mer utsatt for, eller oftere begår, voldtekt. Den eneste statistikken som finnes er over voldtektsanmeldelser til politiet og politiet mener at bare mellom 10-14% av voldtektene anmeldes. Et ekspertutvalg som så på dette for noen år siden kom fram til at det skjer et sted mellom 8 000 og 16 000 hvert år, på landsbasis. Man snakker om fire typer voldtekter: Festrelaterte, relasjons, sårbarhets og overfallsvoldtekter. De fleste voldtekter skjer enten i forbindelse med fest (hjemmefest, nachspiel) der det som regel er rus med i bildet, eller i nære relasjoner (ektefelle/samboer, eller incest). I Oslopolitiets statistikk for 2010 utgjorde disse voldtektene 58% av alle voldtektsanmeldelser, mens overfallsvoldtekter utgjorde rundt 13%. Mørketallene (dvs voldtekter som ikke blir anmeldt) er større for voldtekt i nære relasjoner og festrelaterte voldtekter enn for overfallsvoldtekter, likevel hører vi mest om de siste. Her er de fleste voldtektsmennene ikke-norske, i følge forklaringen fra ofrene, mens de fleste ofrene har norsk-etnisk bakgrunn. Bare noen få av disse sakene er oppklart (8 av 55 saker ble oppklart i Oslo i 2011). Når det gjelder oppklarte saker, så har mange saker samme gjerningsmann, slik at det til slutt er ganske få voldtektsmenn av denne typen det er snakk om. Avisoppslag om at de fleste voldtekter begås av innvandrere handler om dette fåtallet av voldtekter og gjerningsmenn. De fleste voldtektene, og der det også er størst antall uanmeldte voldtekter, foregår altså innenfor husets fire vegger eller på private fester. Her er det lite forskning og lite statistikk, men vi vet at det foregår i "de beste familier", og blant alle nasjonaliteter.

 

Hilsen Antirasistisk Senter i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Asyl og innvandring
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om asyl og innvandring