Hopp til hovedinnholdet

oppholdstillatelse, asyl

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg lurte på hvorfor Utlendinger og asylsøkere blir hevet ut av landet etter lang tid i Norge ? hva er grunnen til det? og hvilken menneskerettigheter er det brudd på ? Mvh. Sindri

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Dette er saker av veldig stor betydning for de det gjelder. Mange andre enn de som er direkte berørt er også svært engasjerte i disse sakene. Det er derfor ikke lett å gi et kort svar som alle vil kunne være enig i.. men jeg får vel forsøke likevel:

 

Stortinget bestemmer hvilke lover som skal gjelde i Norge, og Stortinget har bestemt hvilke vilkår som skal gjelde for å få oppholdstillatelse i Norge. 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har som oppgave å vurdere om hver enkelt person fyller disse vilkårene. Dersom Utlendingsdirektoratet avslår en søknad kan de som har fått avslag klage til Utlendingsnemnda (UNE). Etter at UNE har behandlet saken, og eventuelt har avslått søknaden går noen søkere til domstolene og hevder at vedtaket er feil.

 

Det kan derfor ta flere år før en sak er ferdigbehandlet. Noen ganger kan dette skyldes at myndighetene ikke har jobbet raskt nok, men noen ganger har søkerne selv skyld i at saken tar lang tid. Det har f.eks. hendt at søkerne har kastet passene sine og sier at de kommer fra et annet land enn det de egentlig kommer fra.

 

I saker om oppholdstillatelse eller asyl hevdes det ofte at et avslag vil være i strid med menneskerettighetene, som f.eks. barnekonvensjonen, flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

 

Dersom søkerne får beskjed om å reise ut av Norge har UDI, UNE og eventuelt domstolene vurdert situasjonen til søkeren eller søkerne og kommet til at det ikke vil være i strid med menneskerettighetene å sende søkeren/søkerne tilbake til hjemlandet. I denne vurderingen må myndighetene også se på hvor lang tid som har gått siden søkeren eller søkerne kom til Norge.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Asyl og innvandring
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om asyl og innvandring