Hopp til hovedinnholdet

Hvor lenge må jeg gå på tiltak hos NAV for å få uførepensjon?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei til nav, avdeling for uførepensjon: Jeg deltar pr idag i en arbeidsrettet tiltak for å bedre arbeidsevnen og har gått på den i 3 uker, 2 ganger hver uke, så totalt hittil 6 ganger. Jeg har jobbet opptil 2 timer hver gang.Klarer ikke mer. Det jeg lurer på er: Jeg har ADHD og har store problemer sosialt og drive med arbeid og holde ut, føler jeg blir enda dårligere ved å delta på tiltak. Så jeg lurer på : 1.Hvor lenge jeg burde MINIMUM gå på dette tiltaket for å være kvalifisert til sende inn uførepensjonsøknaden og få den innvilget,hvis jeg endrer til å jobbe 4 dager i uka, 2 timer pr dag på tiltaket? 2.Og er ADHD diagnosen i seg selv alene NOK til å få uførepensjon UTEN å ha deltatt på arbeidsrettettiltak? Jeg vet at dette er noe man skal høre med saksbehandler om, men jeg vil høre hvilken kunnskap dere besitter om dette så vennligst svar på disse to spørsmålene.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for at du skriver til oss!

1. Det er helt umulig for oss å si hvor lenge du minimum bør gå på tiltaket for å være kvalifisert til å sende inn søknad om uførepensjon. Det finnes ikke et fasitsvar på spørsmålet ditt. 

Folketrygdloven kapittel 12 sier at for å få innvilget uførepensjon, så er det fem vilkår som må være oppfylte. Disse er:

  • Hovedregelen er at du må ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene frem til du ble ufør.
  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten og hovedårsaken til dette må skyldes varig sykdom, skade eller lyte. Du må ha gjennomført hensiktsmessig medisinsk behandling i tilstrekkelig grad.
  • Du må i tilstrekkelig grad ha gjennomført hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å komme i arbeid.

Når det gjelder det siste punktet, så sier folketrygdloven § 12-5 (rundskriv) videre at alle hensiktsmessige former for arbeidsrettede tiltak for øke arbeidsevnen skal være prøvd først. Hvor lenge en person må være i tiltak, blir en vurdering som gjøres i hver enkelt situasjon. Denne prossessen kan for noen ta måneder, for andre kan det ta flere år før det med sikkerhet kan sies at personen er kvalifisert for uførepensjon. Det er riktig som du sier at dette må du snakke med din saksbehandler om, fordi det er hun/han som vurderer hvor lenge det er behov for at du går på tiltak.

2. En diagnose alene er sjelden nok til å kunne få uførepensjon fra NAV. Det som er avgjørende er hvordan diagnosen påvirker dine muligheter til å være i jobb, altså ikke diagnosen alene. For å finne ut av dette, så må vi bruke de virkemidlene vi har, som ofte er ulike arbeidsrettede tiltak.  

NAVs fremste mål er å få flest mulig ut i arbeid, og dette gjelder spesielt unge på din alder. Det betyr at unge personer som ikke har vært i jobb før, ofte må gjennomgå betydelig mer arbeidsutprøving enn andre for nettopp å kunne avklare hvor mye/lite du kan arbeide.

Ring oss gjerne på tlf: 55 55 33 33, velg tastevalg for uførepensjon, hvis du har flere spørsmål.

Vi ønsker deg en fin dag videre!

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no

 

 

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand