Hopp til hovedinnholdet

Jeg måtte slutte på jobb grunnet psykiske problemer. Er nå 18 år, og har ikke inntekt. Hva kan jeg gjøre?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg hadde jobb før, men ble innlagtpå sykehuset grunnet psykiske sykdommer. Jobben ble også avsluttet, og jeg hadde bare stipend fra skolen og penger fra staten siden jeg var under 18. Nå er jeg 18 år, uten inntekt. Jeg har vanskelig for å arbeide, siden det ikke går så bra i forhold til psyken min. Samtidig må jeg bruke masse penger på medisiner og legebesøk. Finnes det noen slags sted der jeg kan få deler av dette dekket? MVH jente i litt fattig situasjon

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det er tydelig at du synes dette er vanskelig, og det er ikke alltid så lett å finne ut av hva man skal gjøre i en slik situasjon.

 

Jeg forstår deg slik at du hverken er i jobb eller skole, og at dette skyldes psykisk sykdom?

 

For det første så kan man få frikort om man har store utgifter til nødvendig helsehjelp. Grensen for å få frikort for er på kr 1840 pr kalenderår. Mer informasjon om dette finner du blant annet her.

Godkjente egenandeler betyr egenandeler hos lege, psykolog, osv, som har offentlig avtale. Behandling uten offentlig avtale får man ikke støtte til, og dersom man ikke har råd til å betale dette kan det være lurt å bytte til noen som har offentlig avtale. Spør den som behandler deg om du er usikker på dette.

 

Dersom du har vesentlig nedsatt arbeidsevne, og mottar behandling kan det hende at du kan ha rett på Arbeidsavklaringspenger (forkortet AAP). Arbeidsavklaringspenger er en støtteordning fra Nav som er en sammenslåing av ordningene som tidligere het rehabiliteringsstønad, attføringsstønad og tidsbegrenset uføretrygd.

En forutsetning for å søke AAP er at du melder deg arbeidsledig, og leverer meldekort hver 14. dag. Du må fylle ut en egenvurdering sonm du får hos ditt lokale Nav-kontor, og legen din må skrive en utfyllende legeerklæring om din arbeidsevne som må sendes til Nav.

For mer informasjon om AAP, ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor.

Vennlig hilsen NAV, www.nav.no,  i samarbeid med ung.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand