Hopp til hovedinnholdet

Hva kan jeg gjøre når utleier har depositumet på sin egen konto?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Dette spørsmålet handler om depositumskonto. Når jeg flyttet inn i leiligheten min overførte jeg depositumspengene over på utleiers konto. Jeg har senere blitt opplyst om at de skal stå på en depositumskonto og at dette er et krav jeg som utleier har. Utleier nekter dette. Han har gitt meg to valg; enten flytter jeg ut, eller så lar vi det være slik som i dag. Når det ikke løste seg, refererte jeg til de stedene i loven der det står at pengene skal stå på en lukket konto, men det hjelper heller ikke. Hvis jeg velger å gå videre med det truer han med å si meg opp. Er dette lov? Han sier at han kommer til å finne en gyldig grunn til å si meg opp hvis det er problemet. Hvilke rettigheter har jeg egentlig rundt dette? Vurderer nesten å politianmelde han siden han ikke, slik jeg og flere andre forstår det, ikke følger loven. Takk for svar :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det er helt korrekt at en utleier ikke har lov til å ha depositumet på sin egen konto. Dette følger direkte av husleieloven § 3-5. Depositumet skal stå på egen konto i ditt navn. Når utleier likevel har depositumet på egen konto har du anledning til å kreve depositumet utbetalt umiddelbart, eventuelt at utleier oppretter en ordinær depositumskonto og fører depositumet over på denne. Om utleier ikke gjør dette har du anledning til å holde tilbake så mye av husleien at du "bor opp" depositumet. Om du velger dette vil jeg anbefale at du ikke bruker opp dette beløpet i tilfelle utleier faktisk oppretter en ordinær depositumskonto, for da vil du bli pliktig til å sette depositumet inn på denne kontoen.

Du har også krav på forsinkelsesrenter på depositumet fra den dagen du innbetalte depositumet til du får det utbetalt/utleier setter det på ordinær depositumskonto. Hvor mye forsinkelsesrentene utgjør finner på ved å gå inn på www.forsinkelsesrente.no

Ut fra hva du skriver ser det ut til at du er kjent med disse depositumsreglene og at problemet er at utleier truer med oppsigelse. Som leieboer har du et oppsigelsevern, noe som blant annet innebærer at en utleier må ha en saklig grunn for å si deg opp. At utleier vil ha depositumet på privat konto er opplagt ikke en oppsigelsesgrunn. Du skriver at utleier har sagt han vil "finne gyldig oppsigelsesgrunn". Det er også verdt å merke seg at en oppsigelsesgrunn må være reell. At dere har hatt en tvist i forkant av oppsigelsen hvor utleier faktisk har uttalt dette vil bidra til at, om utleier gir deg en annen oppsigelsesgrunn enn dette med depositumet, vil dette ikke være særlig troverdig. At oppsigelsesgrunnen ikke er korrekt vil føre til at oppsigelsen må kjennes ugyldig. Uansett må du huske på at om du mottar en oppsigelse må du protestere på den innen én måned om du ikke vil godta den.

I og med at utleier faktisk har depositumet på egen konto, og utleier har truet med oppsigelse vil jeg anbefale deg å ta kontakt med en juridisk rådgiver for hjelp. Dette får du eksempelvis i Leieboerforeningen.

 

Med vennlig hilsen
Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra