Hopp til hovedinnholdet

Odel og særkullsbarn

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg er en jente på nesten 20 år , og er nå blitt samboer med en mann som er dobbel så gammel som meg. Jeg er oppriktig glad i han og ønsker å gifte meg med han. Han bor og eier en gård det er odel på. Han har to sønner fra sitt første ekteskap som er 2 og 4 år eldre enn meg. Han har gitt meg forlovelser ring, og han ønsker å gifte seg med meg. Noe jeg ønsker .. gården består av et hovedhus , et gammel kår bolig og gammel låve med div traktor og gårds ting i, og endel skog. Jeg er inneforstått med eldste sønn skal overta på odel. Men om min kjære dør fra meg, må han da kjøpe meg og evt sin yngre bror ut.. eller har jeg ingen rettigheter , selv om vi blir gift ? Jeg er ikke ute etter penger , men legger mye energi i planting , maler , og betaler mat, han betaler alt av regninger .. betyr dette ingenting om jeg skulle miste han ?

Besvart 15.05.2019 12:51
 

Svar
Hei

Som du skriver, har din samboers eldste sønn har rett til å overta gården på odel når din samboer dør. Imidlertid må han betale et vederlag inn i dødsboet for verdien av odelseiendommen.

Størrelsen på dette vederlaget fastsettes etter såkalt åsetestakst etter odelsloven § 56. Verdsettingen skjer etter en konkret helhetsvurdering om hva som er rimelig i det enkelte tilfellet. I vurderingen skal det særlig vektlegges at overtakeren skal makte å sitte på eiendommen. I dette ligger det at åsetestaksten normalt vil ligge under vanlig markedsverdi.

Resten av dødsboet vil fordeles etter vanlige arverettslige regler. Du vil derfor ha krav på arv etter lov og eventuelt testament.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Arveregler

Jente leser et dokument (colourbox.com)

Står du oppført i testamentet til en person som er død, er du arving. Du er også arving dersom det står i arveloven at du som barn, forelder eller lignende er det.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra