Hopp til hovedinnholdet

Utleier leide ut boligen til en annen da jeg betalte depositum for sent.

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg skrev under på en tidsbestemt utleiekontrskt som skulle vare i 2.mnd. Da jeg var borte og ikke hadde mulighet til å betale depositum den dagen det var avtalt, skrev jeg en mail til utleier om dette, og fikk ikke noe svar. Dag etter når jeg kom hjem overførte jeg depositum og sendte kvittering på mail. Fikk da svar tilbake om at hun hadde leid leiligheten ut til noen andre fordi jeg ikke hadde betalt depositum dagen før. Jeg skal begynne i ny jobb på mandag, og står nå uten plass å bo. Kan hun gjøre dette? Kan jeg kreve henne for økonomisk tap om jeg må bo på hotell til jeg finner en annen plass og bo?

Besvart 07.06.2019 15:04
 

Svar
Hei

Det er vanskelig å gi et helt klart svar på dette spørsmålet, da det avhenger noe av hva som var avtalt vedrørende innbetalingen av depositumet, og om det faktisk er snakk om et depositum i husleielovens forstand.

Dersom avtalen uttrykkelig sier at leieavtalen ikke er bindende for utleier før depositum foreligger, og en frist for betaling er angitt, vil det kanskje ikke være snakk om mislighold fra utleiers side. Dette forutsetter dog at det er snakk om et depositum i husleielovens forstand.

Ut fra måten du formulerer deg, får jeg inntrykk av at du ble gitt et kontonummer du skulle overføre depositumet til, og ikke at det er opprettet en depositumskonto i ditt navn, slik husleieloven § 3-5 krever. All den tid en slik konto ikke er opprettet, kan heller ikke utleier holde det imot deg at depositumet ikke er innbetalt. En overføring til utleiers konto er ikke et depositum i husleielovens forstand, men vil snarere være å anse som forskuddsleie.

Er det ikke snakk om et lovlig depositum, har utleier misligholdt leieavtalen ved å leie ut boligen til noen andre. All den tid utleier har misligholdt leieavtalen, vil du kunne ha krav på erstatning for de nødvendige tap utleiers mislighold påfører deg. Dette omfatter også forutberegnelige kostnader til beboelse.

Jeg må dog understreke at det mangler for mye informasjon til at jeg kan gi deg et klart svar. For å kunne gi et klarere svar, må all fakta på bordet, og leiekontrakten gjennomleses. Dersom du ønsker en mer konkret tilbakemelding, kan du melde deg inn i Leieboerforeningen. Det er også en mulighet å ta kontakt med Forbrukerrådet.

Ønsker du saken din avgjort, kan du klage inn utleier for Husleietvistutvalget dersom leieboligen er i Oslo, Akershus, Hordaland eller Trøndelag. Er den ikke det, er forliksrådet riktig klageinstans.

 

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Dine rettigheter som leietaker

Gutt sitter i sofaen og spiller gitar (www.colourbox.com)

Visste du at du har rett til å nekte utleier adgang til hybelen eller leiligheten din? Sjekk oversikten for noen av de viktigste rettighetene du har som leietaker.

Les mer

Leie bolig? Dette må du vite om leiekontrakten!

Gutt og jente maler

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når han vil? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig!

Les mer

Depositum eller leiegaranti?

Jente på flyttefot (colourbox.com)

Det kan være dyrt å flytte inn i egen bolig for første gang. Noen utleiere tilbyr leietakere å tegne såkalt leiegaranti fremfor å betale depositum. Det kan virke fristende å spare de pengene, men er det egentlig så lurt?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra