Hopp til hovedinnholdet

Kan min mor få supplerende sosialhjelp?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Jeg er snart 19 år. Bor hjemme hos mamma. Hun er arbeidsufør 100% men prøver likevel å jobbe det hun kan oppdragsbasert, når helsa tillater det. Hun har forsørgerplikt ovenfor meg ifølge Nav, da jeg er skoleelev. Pappa døde da jeg var baby og storebroren min var 8 år. Så jeg har ikke rett til bidrag. Barnepensjon opphører for demed en avdød forelder når jeg ble myndig. Om ikke forelderen er død av yrkesskade. Jeg er selv syk. ME i lav grad. Men jobber likevel ved siden av skolen for å ha råd til russetid, klær, sminke og fritidsaktiviteter. Jeg har også minstestipend og en sum i barnepensjom ( frem til 21 år) av forsikringsselskapet til avdøde pappas jobb. Mamma har ikke igjen nok penger til å forsørge meg når bolig og faste utgifter er betalt. Men gjør det likevel. Hun låner penger til det. Er der hun som skal søke NAV om supplerende sosialstønad? Eller er det jeg som m min lønn skal forsørge meg selv, med min inntekt? Skal min inntekt legges til mammas inntekr om hun søker?

SVAR

Besvart 25.01.2018 14:14:43
Jeg synes også du bør lese:
attach_file

Hvem har rett på økonomisk hjelp?

Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

 

Les mer
attach_file

Ikke råd til egen bolig? Du kan ha krav på bostøtte

Har du dårlig økonomi kan du få hjelp av Husbanken og kommunen din til å skaffe deg bolig. Les mer om du er en av de som kan få støtte.

 

Les mer
account_circle