Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om reklamasjon på brukt pc

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har nå solgt en stasjonær PC fra Finn.no. Kjøperen sier at nettverket ikke fungerer, og krever pengene tilbake. Jeg nekter å gi pengene tilbake. Hva kan kjøperen gjøre, gå til retten? Jeg har ikke ødelagt nettverket, det fungerte da jeg brukte det sist.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Slik jeg forstår det har du som privatperson solgt en brukt pc til en privatperson, og i ettertid har det oppstått feil ved varen.

Slike kjøp blir regulert av kjøpsloven i tillegg til den avtalen dere sammen ble enige om. Dersom kjøper skal fremsette en klage til selger over forhold ved varen, må en slik klage fremsettes innen kjøpslovens reklamasjonsfrist på 2 år. Det er i tillegg et krav om at reklamasjonen fremsettes innen rimelig tid etter kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangel/feil ved varen. Et annet vilkår er at mangel/feil må kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet.

Du er kjøper:
Utgangspunktet er at kjøper overtar en betydelig del av risikoen for varens tilstand når en velger å kjøpe brukt fra en annen privatperson. Dette betyr at selger ikke blir ansvarlig for feil som du som kjøper må regne med på bakgrunn av varens alder, avtalte klausuler, generelle allmenntilstand med mer. Du kan heller ikke holde selgeren ansvarlig for noe du kjente eller burde kjenne til ved kjøpet. Dette gjelder for eksempel feil og skader du ved selvsyn burde ha sett dersom du tok deg god tid til forundersøkelse. Videre må feilen ikke skyldes at du har utsatt varen for feilbruk, manglende vedlikehold, selvpåført skade eller være et resultat av normal forventet slitasje. Hvis feilene derimot er unormale, ekstraordinære eller på andre måter er feil som kjøper ikke kunne regne med, kan selger være ansvarlig. Eksempler her kan være større skader, eller at varen ikke har de spesifikasjoner som er opplyst av selger. Se mer under punktet "du er selger".

Dersom du mener det må være mangler ved varen som selger bærer ansvar for, er det viktig at du kontakter selger innen fristen og reklamerer/klager på varen. Vi anbefaler deg alltid å foreta en skriftlig reklamasjon og ta vare på kopi av brev, e-post og lignende. Oversikt over rettighetene dine, veiledning til hvordan du skal klage og eksempler på standard klagebrev finner du på forbrukerrådet.no
www.forbrukerrådet.no/klage/klage-til-selger

Du er selger:
Se under punktet "du er kjøper" om hvilke situasjoner kjøper har rett til å reklamere til deg som selger. I tillegg er det også å betrakte som en mangel dersom du som selger bryter bestemmelser i den inngåtte kjøpsavtalen. Dersom du har holdt tilbake opplysninger, gitt feil opplysninger og/eller varen er i en vesentlig dårligere stand enn kjøper måtte forvente (ut fra blant annet prisen) kan det foreligge en mangel som gjør at kjøper kan reklamere til deg. Som selger har du normalt rett til å kunne utbedre en mangel for egen regning. Dersom mangelen ikke rettes innen rimelig tid etter at kjøper reklamerte, vil kjøper kunne kreve prisavslag eller heve kjøpet. Heving forutsetter at kontraktsbruddet er vesentlig. På generelt grunnlag kan en si at jo lavere kjøpesummen er sammenlignet med markedsprisen, desto mer skal det til før vesentlighetskravet er oppfylt.

Du kan lese mer om kjøpsloven her:
www.forbrukerrådet.no/dine-rettigheter/garanti-og-reklamasjon/n%C3%A5r-selger-er-privatperson

Vennlig hilsen Forbrukerrådet

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Forbruker
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om forbruker