Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om oppsigelse av abonnementsavtale med Oslo VIP

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg vil ut av avtalen med oslovip.no Har de virkelig lov til å tvinge meg til å betale for ett helt nytt år om jeg ikke avbestiller tjenesten innen 3 måneder før ett nytt år starter? De fortalte meg bare om 3 måneder avbestillingsfrist, ikke de andre reglene. Da ville jeg aldri ha blitt medlem. Føler meg trakkasert av selskapet og vil ut nå... Her er link til reglene deres. http://oslovip.no/FAQ.html Er dette virkelig lov?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Et abonnement er en avtale mellom deg og selskapet. Hvilke rettigheter du har, er avhengig av hva som står i avtalen.

Dersom du ønsker å avslutte abonnementet, er det snakk om oppsigelse. Mange abonnementsavtaler har regler om bindingstid, oppsigelsestid og hvordan en skal gå frem for å si opp avtalen. Det er derfor viktig at du leser avtalen nøye for å se hva som står om dette.

I mange tilfeller tillates det ikke at abonnementsavtalen sies opp i bindingstiden. Dersom selger tillater oppsigelse i bindingstiden, er det viktig å merke seg at selger kan ha rett til å kreve gebyr dersom du sier opp. Dette er i tilfelle regulert av avtalen du har inngått. Du har krav på informasjon om hvor mye dette kan koste deg.

Forbrukerrådet kan bare klagesaksbehandle saker som faller inn under Forbrukertvistutvalgets lovområde. Det vil si saker som hører inn under kjøpsloven (der partene er privatpersoner), forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og lov om angrerett. I tillegg har Forbrukerrådet meklingskompetanse på enkelte andre avtalerettslige områder hvor en næringsdrivende er motpart. Meklingen er frivillig for partene. Hvorvidt din sak kan behandles av vårt meklingstilbud, må vurderes nærmere. Mer informasjon finner du på vår nettside

www.forbrukerradet.no/forside/kontakt-oss/klage-til-forbrukerr%C3%A5det

For å sikre tvisteløsninger på områder som ikke behandles av Forbrukertvistutvalget, har Forbrukerrådet gått inn i samarbeid med en del bransjeorganisasjoner om opprettelse av reklamasjonsnemnder. Det er ikke opprettet noen reklamasjonsnemnd for din type sak.

Saker som faller utenfor tvisteløsningsorganene, må du gå via domstolene (forliksrådet) eller konfliktrådet for å få prøvd. Velger du å gå til domstolen vil det ofte være behov for advokatbistand.

 

Vennlig hilsen Forbrukerrådet

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Forbruker
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om forbruker