Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Gutt spiller på PC (colourbox.com)
Gutt spiller på PC (colourbox.com)

Siste besvarte spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Loading

Mest populære spørsmål

 1. Hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år?
 2. Vil bli skarpskytter i Forsvaret.
 3. Hvordan kan man søke seg inn i forsvaret?
 4. Hvordan kan jeg bli jagerpilot?
 5. For høy til å bli jagerflypilot?
 6. Jeg vil gå krigsskolen. Er det god lønn i Forsvaret?
 7. Når kan jeg søke meg inn i militæret?
 8. Forsvaret og "IQ-test".
 9. Jeg vil ikke inn til førstegangstjenesten. Hva skal jeg si på sesjon?
 10. Hvordan kan jeg begynne i Etterretningstjenesten i Forsvaret?
 11. Spørsmål om tjeneste i garden.
 12.  Hvordan man på best mulig måte kan slippe unna førstegangstjenesten?
 13. Hva skjer på sesjon del 2. Hva forventes av meg?
 14. Vil i Forsvaret likevel. Kan jeg ta sesjon del 1 på nytt?
 15. Venter på svar sesjon del 2.
 16. Hvor lang tid tar det å få svar etter fullført sesjon del 1?
 17. Får jeg både tilleggspoeng og alderspoeng?
 18. Hvor lenge varer sesjonen? 
 19. Kan jeg gå rett inn i Telemarksbataljonen etter sesjon? 
 20. Ble ikke innkalt til sesjon del 2. Hvorfor det?
 21. Kan jeg ta utdanning til å bli politi i millitæret?
 22. Kan jeg søke meg inn på 1.gangstjeneste, sesjon del 2, selv om jeg sa nei?
 23. Hvordan fungerer militæret?
 24. Når er det normalt å få innkalling til sesjon del 2?
 25. Militæret og adhd.
 26. Hvor pasifist må man være for å slippe verneplikt?
 27. Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
 28. Kan jeg ta opp fag i Forsvaret?
 29. Skal på Madla rekruttskole neste år i Luftforsvaret men lurer på hva slags tjeneste man kan få.
 30. Hva må jeg gå på videregående for å bli flymekaniker eller flygeleder i Forsvaret?
 31. Ønsker utfordrende tjeneste. Hva er Nasjonal Innsatsstyrke?
 32. Lurer på hva slags forhold Forsvaret har til snus?
 33. Slipper man militæret når man har ADD?
 34. Ikke svare på sesjon del 1. HVa skjer da?
 35. Er det mulig å bytte avdeling etter sesjon del 2?
 36. Oppmøte militærtjeneste på Madla.
 37. Hvor mye studiepoeng får man av å gå befalsskolen?
 38. Når får man beskjed om sesjon del 2?
 39. Kan kjæresten min komme hjem fra militæret i helger og ferier?
 40. Har ikke gått videre til sesjon del 2, men vil i Forsvaret.
 41. Mistet lappen med innkallelse til førstegangstjeneste.
 42. Når kommer dimmepengene?
 43. Hvor godt syn må jeg ha for å komme inn i Forsvaret?
 44. Jeg er islandsk statsborger. Kan jeg begynne i Forsvaret med annet statsborgerskap?
 45. Hvor mye tjener en sersjant?
 46. Kan jeg ta teoritesten i Forsvaret på nytt?
 47. Finnes det militærskoler i Norge?
 48. Har blitt kalt inn til sesjon, men ønsker verken militærtjeneste eller siviltjeneste og vil studere i stedet. Hva kan jeg gjøre?
 49. Hvordan søker jeg formelt om permisjon fra jobb pga førstegangstjeneste?
 50. Hvor mange studiepoeng får jenter for førstegangstjeneste?
 51. Kan jeg komme i militæret selvom jeg har astma?
 52. Kom ikke til sesjon 2. Kan jeg søke på nytt?
 53. Jeg lurer på endel ting angående utdanning/karriere i forsvaret(hæren).
 54. Hvor mye får man i dimmepenger når man er korporal i Forsvaret?
 55. Skader etter verneplikt - hva er forsvaret sitt ansvar?
 56. Kan jeg ta førerkortet i militæret?
 57. Lurte på hva forskjellen på heimvernet og sivilforsvaret er
 58. Mulighetene for å bli grenader?
 59. Hva er karakterskalaen på styrketester i Forsvaret?
 60. Hvilken vidergående skole jeg burde gå på for å bli godt forbredt til forsvaret
 61. Spesialstyrken i Forsvaret og dom for hasjbruk.
 62. Hva er aldersgrensen får millitær kurs her
 63. Hva kan man bli i Forsvaret uten førstegangstjeneste?
 64. Må man være norsk statsborger for å komme inn i militæret?
 65. Hvilke fordeler og ulemper er det ved å gå i Forsvaret?
 66. Hva er militærpoliti? Velge hva man vil under førstegangstjenesten?
 67. Cøliaki og Forsvaret.
 68. Hvordan komme seg inn på kystvakten?
 69. Jeg vil ta utdanningen min i forsvaret men jeg husker ikke hva den utdanningen heter.
 70. Kan psykiske problemer hindre en adgang i militæret?
 71. Forsvaret, skade og erstatning.
 72. Er det høydekrav i garden?
 73. Jeg lurer på hvordan det fungerer med mensen i Forsvaret?
 74. Søke på førstegangstjenesten på nytt etter avslag?
 75. Har blitt kalt inn til sesjon del 2 i militæret, men vil ikke inn.
 76. Jeg har lyst til å gå Sjøkrigsskolen i forsvaret. Hva er opptakskravene ?
 77. Jeg har førstegangstjeneste på rekrutt skole madla vakt og sikring, hvor lenge jeg skal være der ? 
 78. Hei, jeg har lyst å ta utdanning i forsvaret
 79. Fysiske og psykiske krav til jagerpilot.
 80. Lurte på om det var lov og røyke i militæret.
 81. Kom ikke inn i Forsvaret pga. allergi, men er motivert. Hva kan jeg gjøre?
 82. Har militæret en grense eller regner de ut BMI-en
 83. Utsettelse av verneplikt pga studier.
 84. Hvis man ikke scorer 5 på teoriprøven på sesjon del 2, kan man søke igjen?
 85. Må man ha fullført VGS for å komme inn i Forsvaret?
 86. Karaktersnitt Krigsskolen.
 87. Går sykepleierutdanningen og vil jobbe som sykepleier i utlandet (evt Afganistan) innenfor militæret.
 88. Sesjon - hva bør jeg øve på mtp teoritesten?
 89. Vil forberede meg fysisk til førstegangstjenesten.
 90. Mulig grunnlag for utsettelse av førstegangstjenesten?
 91. Bytte avdeling i militæret.
 92. Fysiske krav på sesjon 2.
 93. Kan jeg ta sesjon del 1 på nytt?
 94. Kan man ta Studie-påbygg i militæret?
 95. Overvekt, sykdom, IQ-test og sesjon.
 96. Har militæret mer makt enn politiet?
 97. Vil bli med i spesialstyrkene.
 98. Hva kan jeg gjøre i forsvaret som fargeblind?
 99. Spørsmål om sesjon del 2.
 100. Jeg har Aspergers syndrom (mild form for det) og ble erlært udyktig av Forvsaret. Har jeg en sjanse hvis jeg klager på vedtaket?
 101. Mulig å dimme tidligere pga viktig jobbtilbud?
 102. Kan jeg slippe militæret pga. psykiske problemer?
 103. Ikke lyst på førstegangstjenesten. Hva gjør man i Garden?
 104. Tips til trening og kosthold i forsvaret?
 105. Brutt lovene ved å ikke svare på innkallelse sesjon 1?
 106. Hva gjør en marinejeger?
 107. Går det an å bytte ønske for gren i Forsvaret?
 108. Blir man invitert til forsvaret eller kan man velge og må man være i god form for og komme in??
 109. Når er innkalling til Forsvaret for 98-kullet?
 110. Lurer på om det går an å ta opp noen fag i garden
 111. Kan man da få støtte fra nav til man finner seg en jobb?.
 112. Mulig å angre seg mtp førstegangstjeneste?
 113. Vil gjerne inn i forsvaret. Hva må jeg gjøre?
 114. Hvordan kan jeg forberede psyken på å bli marinejeger?
 115. Kan man slippe inn i militæret når man har diabetes?
 116. Når du får innkalling til sesjon del 2 så får du et par papirer i posten, jeg har klart å miste dem
 117. Er 16 år og vil inn i militæret.
 118. ADD og Forsvaret?
 119. Lurer på førstegangstjenesten og generelt militæret. 
 120. Hva vil det si å ha medisinsk bevis klasse 1, 2, eller 3?
 121. Vegansk kosthold i Forsvaret?
 122. Går det an og melde seg inn i vanlig heimevernet?
 123. Trene til sesjon del 2. Hvilke øvelser?
 124. Blir det foretatt urinprøver / blodprøver på sesjon del 2?
 125. Kan jeg bli spesialjeger uten videregående skole?
 126. Mulig å komme inn på militærskole som 14-åring?
 127. Dobbelt statsborgerskap og førstegangstjeneste.
 128. Jeg får ikke sikkerhetsklarering - blir jeg mobbet av Forsvaret?
 129. Lov å ha kjæreste på samme sted i militæret?
 130. Hva tjener man som grensejeger?
 131. Opptakskrav for å bli artillerijeger?
 132. Kan det at jeg har prøvd ulike stoffer påvirke om jeg ''kommer videre'' til sesjon del 2
 133. Bli redningsmann i 330-skvadronen. Krav?
 134. Hva er det vanskeligst å komme inn på i førstegangstjenesten?
 135. Har noen spørsmål rundt førstegangstjenesten og lønn.
 136. Hvordan sender man brev til noen i militæret?
 137. Hvordan kan jeg finne ut hva slags opplysninger forsvaret har lagret om meg?
 138. Angrer på at jeg sa ja på sesjon.
 139. Mulig å endre svar på sesjon del1?
 140. Hvor mye tener en jagerflypilot i forsvaret i året?
 141. Vil jeg få avslag på søknaden min til spes.jeger opptak, eller kan jeg gjøre en innsats i FGT slik at de heller ser på det ?
 142. Er det vanskelig fysisk å komme inn i militæret? 
 143. Når er fristen til å melde seg på sesjon del 1?
 144. Spesialbåtoperatør i Forsvaret.
 145. Jobbe i Forsvaret i arbeidsuken. Hvordan får jeg det til?
 146. Hvordan blir jeg soldat i utenlandsoperasjoner?
 147. Hvorfor er laserkorrigert syn ikke tillatt i jagerflyutdanningen?
 148. Førtidsdimming fra militæret pga. studier.
 149. Kan jeg få tatt sesjon del 1 på nytt på noen måte?
 150. Hva er vernepliktig akademisk befal (VAB)?