Hopp til hovedinnholdet

Er det feilinformasjon om sikkerhetsklarering?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Kvalitetssikret informasjon ja. Angående han som avtjener førstegangstjeneste og opplevde at han ble satt til å lage mat til de andre soldatene resten av tjenestetiden på grunn av at samboeren ikke ønsket å oppgi sitt fødselsnummer i forbindelse med hans sikkerhetsklarering. Her skriver forsvaret på ung.no som svar til denne stakkars soldaten at forsvaret har rett til å tvinge ham kjøkkentjeneste ut tjenestetiden grunnet at "forsvarets behov kommer først." Dette er feilinformasjon, jf. Ot. prp. nr. 49 (1996-1997) under punkt 9.5 femte avsnitt: "Det kreves IKKE samtykke til personkontroll fra de nærstående personer som eventuelt skal undersøkes i tilknytningen til klareringen av hovedpersonen. En annen regel ville gjøre klareringssystemet upraktiserbart." Forsvaret kan dermed foreta personkontroll av samboeren, og dersom hennes vandel også er "plettfri", er det ingen grunn til å nekte soldaten sikkerhetsklarering og dermed pålegge kjøkkentjeneste. Lær sakene deres før dere gir råd!

SVAR

Besvart 03.02.2014 06:28:47
account_circle