Hopp til hovedinnholdet

Verneplikt som krasjer med studier.

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei. Var på sesjon del 2 rett etter videregående (vår 2011). Ble med en gang gitt GSV (innrykk vinter 2012). Så begynte jeg på studier, og søkte om utsettelse ut bachelor. Denne ble innvilget (ny innkallelse med fremmøte ble juli 2014). Videre begynte jeg på nytt studium (jus), og søkte nettopp om fritak og subsidiært om utsettelse. Idag kom svar fra Vernepliktsverket. Utsettelse ble innvilget. Det ble altså ikke fritak. Det heter i brevet at jeg har startet en utdanning på mastergradsnivå som "...Forsvaret kan ha nytte av, og (de) kan derfor ikke å frita (meg) fra førstegangstjeneste."(sic) Videre etter brevet: "du er fordelt til ny tjeneste slik: Forsvarets kompsentr for log og opr stø"(sic) Spørsmålene mine er som følger: (1) Vil jeg avtjene førstegangstjeneste som såkalt vernepliktig akademisk befal etter ev. fullført studium? Veldig greit å vite om tjenesten inkluderer lønn og grad. (2) Hva er "Forsvarets kompsentr for log og opr stø"? Hvilke oppgaver vil jeg sannsynligvis bli satt til å utføre? (3) Ble ved forrige utsettelsesvedtak plassert hos "etteretningsbataljonen". Hva ville dette vært for en førstegangstjeneste? Sjekket litt opp på det, og fant ut at det meste var basert på individuelt opptak, så fikk det ikke til å stemme. Takk så mye for svar på forhånd. Vennligste hilsener.

SVAR

Besvart 03.05.2013 11:19:24
account_circle