Hopp til hovedinnholdet

Vet ikke om alle de forskjellige tingene du tenger får å jakte.

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg skal snart ta jegerprøven, men jeg vet ikke om alle de forskjellige tingene du tenger får å jakte. Jeg vil aller mest på småvilt jakt, men jeg vil på jakt med faren min på storvilt. Det er ikke vits i å spørre læreren min, jeg får aldri vite det jeg vil vite. Hvor mange forskjellige papirer må du ha får å kunne jakte? Hvordan trener man jakthundene til småvilt jakt? Hvilke våpen passer best?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år.

 

Fra du er 16 til 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

 

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

 

Du finner mer informasjon om jegerpvøven hos Direktoratet for naturforvaltning: www.dirnat.no/jegerproven/. der kan du også stille spørsmål om hund, hvilke papirer du trenger for å ta prøven og om passende våpen.

 

Lykke til!

Vennlig hilsen ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Når er du gammel nok?

Tar lappen (colourbox.com)

Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap. Her finner du en liste med oversikt over en del viktige aldergrenser for når du er gammel nok - fra 0 til 24 år.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Fritid
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om fritid