Hopp til hovedinnholdet

Var borte fra vurdering, får ikke karakter

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei. Kan en Lærer i Norsk muntlig på videregående skole stryke en elev i et fag på grunn av fravær fra muntlig vurdering? Eleven har allerede 1 vurdering med høy måloppnåelse og grunnlaget for fraværet er en politisk demonstrasjon. Skolen gir ikke politis/gyldig fravær for demonstrasjonen. Det er bare 2 vurderinger i faget disse 2 er nevnt ovenfor. Disse 2 itillegg til en eventuell eksamen.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Når en elev er borte fra vurderingssituasjoner, går det utover lærerens vurderingsgrunnlag av eleven. Dette gjelder uavhengig av årsaken til fraværet. Når læreren ser at eleven står i fare for å få for lite vurderingsgrunnlag til at læreren kan sette karakter, skal eleven få skriftlig varsel om dette. Varselet skal gis i så god tid at eleven kan rette dette opp. Med andre ord bør eleven få sjansen til en ny vurdering etter at varsel er gitt. Her er det viktig at eleven følger opp og deltar aktivt slik at læreren får nok grunnlag til å sette karakter. Hvis eleven ikke følger opp, blir det "Ikke vurdert" som standpunktkarakter. Eleven har da klagerett.

Se forskrift til opplæringslova § 4-5:

§ 4-5.Varsling

Deltakaren skal varslast skriftleg dersom det er tvil om deltakaren kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.

Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi deltakaren høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

 


Lykke til!

Hilsen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

i samarbeid med Ung.no

Finn ditt Elev- og lærlingombud på elevombudene.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Slik klager du på karakteren

Tall 1-3 tegnet i sanden (colourbox.com)

Misfornøyd med en karakter? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Hvilke frister gjelder og hvordan skal du gå fram?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit