Hopp til hovedinnholdet

En person jeg har sendt private meldinger til har lagt ut meldingene jeg sendte til henne på sin instagram profil, er dette lov? 

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei Dere en person har delt private meldinger som sendt til henne på sin private instagram profil, allikevel har brukeren en del følgere. Jeg mener dette er ugreit. Kunne tatt det med personen men sannsynlig vil dette bare gjøre situasjon jeg nå er i verre. Er det en lov som kan støtte meg i dette

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg forstår veldig godt at du opplever dette som ugreit. 

I Norge har vi regler som skal beskytte både ytringsfriheten (retten til å kunne uttale seg fritt) og privatlivets fred. 

Det fremgår av straffeloven § 267 at "Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffe med bot eller fengsel inntil 1 år."

Dette betyr at meddelsen må ha skjedd "offentlig". Dersom meddelsen blir fremsatt på en slikt måte at den er egnet til å nå et større antall personer regnes dette som offentlig. Å meddele noe på en instagram konto vil dermed regnes som offentlig. 

Den offentlige meddelsen må krenke privartiivets fred for å at denne bestemmelsen skal gjelde. Uttrykket krenker betyr at meddelsen må ha vært rettstridig. Hensynet til ytringsfriheten må her veies mot den enkeltes rett til personvern, som er beskyttet av EMK art. 8. 

Det avgjørende i din sak er derfor hva som er innholdet i meldingene som er offentligjort. Fordi jeg ikke vet noe om hva det står i disse meldingene kan jeg ikke gi deg et helt klart svar. Men du sier at meldingene var "private" og det kan derfor tenkes at å legge ut disse meldingene på instagram vil rammes av straffeloven og være en krenkelse av privatlivets fred. 

Jeg anbefaler deg å forsøke snakke med personen som har lagt ut meldingene og forklare at dette ikke er greit. Du kan jo også rådføre deg med foreldrene dine om hva dere skal gjøre dersom denne personen ikke fjerner meldingene fra instagramkontoen sin. 

 
Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit