Hopp til hovedinnholdet

Får ikke timer og lønn.

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei, jeg har jobbet for en liten butikk i to måneder nå. Gjennom hele perioden har sjefen min behandlet meg som dritt. Jeg er ny og gjør noen feil, men hver gang jeg gjør en feil blir han sur. Jeg ignorerer og tenkte å fortsette i jobben men nå vet jeg ikke. De andre som jobber der er kjempe hyggelige. Vi har også en gruppechat der vi skal kommunisere med hverandre, men alt han sier er hvor dårlige vi er. Jeg sa for noen dager siden når jeg ikke kunne jobbe på melding, men da ble han sur og sa at jeg måtte skrive det på en lapp og legge på bakrommet, men det har jeg ikke mulighet til siden jeg ikke skal jobbe før etter han har laget timelista. Etter to måneder har jeg fortsatt ikke fått lønn, og da jeg spurte ham om hvor lønna ble av så han meldingen, men svarte ikke. Nå har han plutselig bare fjernet meg fra gruppa og jeg tror han har sagt meg opp, men han har ikke sagt noe etter det. Og jeg har ikke gjort noe galt. Jeg bare lurer på om det er greit å behandle sine ansatte slik?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsmiljølovens § 14-6 forteller hva en arbeidsavtale blant annet skal inneholde. Dette betyr at man har krav på arbeidstid, arbeidsoppgaver og øvrige betingelser som for eksempel utbetaling av lønn etter arbeidsavtalen. Dersom det er nedfelt noe om din lønn i arbeidsavtalen, kan du vise til denne når det gjelder eventuelle endringer arbeidsgiver har gjort.

Det som kjennetegner en tilkallingshjelp/ekstrahjelp/ringevikar er at omfanget av arbeidstid ikke er definerti avtale, i det den ansatte påkalles "ved behov". I så måte vil avtale om faktisk arbeidsutførelse og arbeidstid og lønn for dette skje for hver gang arbeidsgiver forespør den ansatte og ansatte aksepterer. Å være på tilkalling gir normalt ikke i seg selv rett til noe bestemt omfang av arbeid og lønn - i det den ansatte ikke har noen rett eller plikt til å jobbe, kan de takke nei på arbeidsgivers forespørsel, og motsatt, arbeidsgiver har ingen plikt til å tilby arbeid i noe bestemt omfang. 

Blir en ikke satt opp på vakter, får en heller ikke arbeid om en er tilkallingshjelp.  Anbefaler at du kontakter arbeidsgiver for å vise interesse for å få flere timer.

 

Når det gjelder selve lønnen og beregning av lønnen, evt. tillegg (helligdag, kveld, natt, helg m.v.) er en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og reguleres gjennom avtale - enten internt eller gjennom tariff. Lønnsforhold er med andre ord ikke lovfestet, men avtalefestet.
Unntaket er krav om overtidsbetalt, lønn på 1. og 17. mai og noen allmenngjorte tariffavtaler. Dette betyr at lønn vil være en forhandlingssak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og vi kan dermed ikke ta stilling til hva du har rett til eller ikke. Det er det eventuelt arbeidsavtalen din som kan si noe om.

Får du ingen oppsigelse, har du krav på feriepengene utbetalt senest i 2017.

Generelt ved utestående lønn. Arbeidstilsynet kan dessverre ikke gå inn i saken med konkret bistand da dette er privatrettslig, men vi kan veilede i hvordan du skal gå frem for å få pengene, uten at du trenger å gå via advokat om lønnen ikke kommer til utbetaling til rett tid. Det første du må gjøre er å skrive og sende et rekommandert brev til arbeidsgiver. For å være sikker på at forliksrådet godtar dokumentasjonen bør du gjøre dette i rekommandert brev (sendes fra postkontoret).

I brevet skriver du hva kravet går ut på (legg ved dokumentasjon), setter en frist for innbetaling (normalt 7-10 dager), og gjør oppmerksom på at du vil ta saken videre dersom ikke betalingen skjer innen den angitte fristen. Du bør også ta med de nødvendige opplysninger for innbetaling, bl.a. deres kontonummer (husk å ha ta en kopi av brevet m/vedlegg for senere kontakt med Forliksrådet).

Hvis arbeidsgiver ikke responderer og betaler innen fristen, kontakter du Politiet for å bringe saken inn for forliksrådet i den kommunen hvor arbeidsgiveren holder til. Rådet vil hjelpe deg med å sette opp forliksklage, og det blir deretter innkalt til forliksmøte. Det hender saken da blir løst, enten ved forlik eller ved dom. Dersom resultatet i forliksrådet blir et forlik eller en dom og arbeidsgiver fremdeles ikke betaler, må saken sendes til namsretten for tvangsinndrivelse. (Gebyret i forliksrådet kan en søke å bli fritatt for). Link til forliksrådets medlemslister: www.forliksraadet.no/site/img/5/Medlemmer_og_adresser.doc

Dersom forliksrådet ikke kan løse saken blir den henvist til retten. Du bør da søke gratis juridisk hjelp for å finne ut om det er grunnlag for å bringe saken inn for domstolen, da dette i mange tilfeller kan bli en kostbar affære dersom man ikke har krav på fri rettshjelp (forliksrådet krever et gebyr som en her kan søke å bli fritatt for). I de tilfeller hvor man har grunnlag for å tro at arbeidsgiver ikke kan betale kan arbeidstakerne slå arbeidsgiver konkurs. Hvordan dette kan gjøres finner du her.
Legger også ved vår faktaside for utbetaling av feriepenger - utfyllende informasjon.Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit