Hopp til hovedinnholdet

Kan man miste førerkortet pga man bruker anabol?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Kan man miste førerkortet pga man bruker anabol?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Politiet kan etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd, tilbakekalle førerkortet dersom innehaveren av førerretten "ikke er edruelig", og "hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det." Vilkåret om edruelighet omfatter både alkohol og andre rusmidler.

For at politiet skal kunne tilbakekalle førerretten på grunn av manglende edruelighet, må det først foretas en konkret, bred og helhetlig vurdering. Videre må bruken av rusmidler være av et visst omfang og skje med en viss hyppighet, og ha betydning for personens skikkethet til å føre motorvogn.

I tillegg til dette er det i førerkortforskriften regler om at "Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.", se førerkortforskriften vedlegg 1 § 2.

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer til Fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (s. 68) kan misbruk av anabole steroider ofte føre til at førerkortforskriftens helsekrav ikke anses oppfylt, fordi bruk av anabole steroider kan føre til aggressivitet og dårlig impulskontroll.

Politiet kan altså i noen tilfeller tilbakekalle førerkortet på grunn av bruk av anabole steroider. Det har i den sammenheng ikke noen betydning at personen ikke har gjort noe galt i trafikken. Det avgjørende er at rusbruken fører til at personen ikke lenger anses skikket til å ha førerkort, altså at det er fare for at det kan oppstå farlige situasjoner som en følge av rusbruken.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit