Hopp til hovedinnholdet

Trakassering!

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, for en stund siden fortalte jeg om en på samme arbeidsplass som skrev en melding til meg, selv om jeg tidligere hadde sagt at jeg ikke ville ha kontakt. Etter dette tok jeg kontakt med arbeidslederen, som sa de skulle prate med h'n om dette. Men da jeg tok t-banen i dag, kom h'n bort til meg og spurte meg om h'n kunne sitte ned. Jeg bare så bort, og h'n svarte 'greit' og gikk. Jeg tenkte jeg skulle ta opp dette med arbeidslederen på nytt, men synes det var greit å be om råd her,også. H'n har også tidligere spurt om han kunne bli med meg hjem, uten at jeg kjenner h'm noe særlig. Var derfor jeg ikke ville ha kontakt.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Arbeidsmiljøet ved arbeidsplassen.  Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk jf. kapittel 4 i arbeidsmiljøloven. Det vil si at arbeidet skal organiseres slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøloven § 4-3 omhandler spesifikt det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven § 4-3 nr. 3 lyder: Arbeidstakerne skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for kartlegging av arbeidsmiljøet og tiltak der hvor kartleggingen avslører problemer. Du kan lese hele lovteksten her.

Generelt er det viktig å skille mellom mobbing/trakassering og det som kan defineres som «faglig/kontraktsmessig uenighet» eller lignende. Sistnevnte vil normalt ikke kunne defineres som mobbing, selv om det skulle få negative konsekvenser for arbeidstaker.


Det er viktig at bedriften iverksetter tiltak slik at de i størst mulig grad fremmer et godt arbeidsmiljø, og tenker forebyggende. Det er også viktig at de har gjennomtenkt og fastsatt hvordan konflikter skal håndteres dersom de oppstår, dette gjelder så vel mobbing/trakassering som kontraktsmessige eller faglige konflikter. I alle tilfeller bør det være i arbeidsgivers ønske å oppklare usikkerheter som arbeidstakere har i forhold til sin arbeidssituasjon, og gi saklige begrunnelser i de tilfeller det skjer endringer i arbeidet. Slike rutiner skal knyttes opp til virksomhetens internkontroll-HMS. Her er det flere aktører som har sentrale roller, blant annet verneombud, tillitsvalgt og eventuelt bedriftshelsetjenesten. Les om rollene til de ulike aktørene her.

Dersom det ikke fører frem å ta opp saken internt, og situasjonen fremstår som mobbing/trakassering, kan man melde sak inn for Arbeidstilsynet, via tips-link.  For mer informasjon se vår faktaside om mobbing og trakassering.


Forstår det slik at du ikke ønsker kontakt med denne personen på din fritid. Her må du bare gjøre det klart at du ikke ønsker hans bekjentskap. Får du problemer - kontakt politiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit