Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om politiregisterloven

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

Hei, Jeg ser i politiregisterloven at det i §31 åpnes for å utlevere opplysninger fra sine registre til "private i deres interesse". For meg virker det som om det er så å si et hvilket som helst norskt, privat foretak. Her kommer det frem at blant annet finansinstitusjoner og forsikringsselskaper kan få utlevert informasjon herifra. Betyr dette at dersom du begynner som f.eks. analytiker i en bank, så kan de få utlevert opplysninger om eventuelle straffereaksjoner fra politiet? Det fremstår isåfall som veldig rart for meg, ettersom akkurat den typen stillingen ikke medfører hjemmel til å innhente politiattest, og selv daglig leder må ikke fremlegge mer enn ordinær attest etter Verdipapirhandelloven. Er politiregisterlovens §31 en paragraf som i prinsippet åpner for at alle arbeidsgivere kan få utlevert denne informasjonen om deg, til tross for at ingen har åpnet for innhenting av politiattest i stillingen? Håper dere kan oppklare når denne paragrafen i praksis brukes.

SVAR

Besvart 09.05.2016 10:13:08
account_circle