Hopp til hovedinnholdet

Jeg har blitt inkalt til rettslig avhør og mulig tilståelsesdom i tingretten.

account_circle

SPØRSMÅL

Jeg har blitt inkalt til rettslig avhør og mulig tilståelsesdom i tingretten. Påtalemyndigheten har bedt om dom for erstatningskrav på 5000 kroner. Grunnlag: tok bankkort tilhørende en bruker jeg jobbet hos i november 2015. Fra dette kortet tok jeg ut 5000 kr. Jeg er ikke tidligere straffet. Jeg tilsto dette i avhør allerede våren 2016. Påtalemyndighet foreslår en straff på samfunnsstraff i 21 timer - over 120 dager., subsidiært 21 dager ubetinget fengsel. Hva kan jeg gjøre for å få minst mulig straff? Jeg er meget meget skuffet over meg selv, og ønsker sterkt å ersratte dette beløpet. Hva kan jeg forvente i straff og har jeg behov for advokat? Hva betyr subsidiært 21 dager ubetinget fengsel? Må jeg da sone 21 dager i fengsel og betale 5000 kr også jobbe 21 dager samfunnsstraff? Jeg kommer til å legge alt på bordet i tingretten. Jeg kan betale allerede 5000 i januar til den personen det gjelder. Hva kan jeg forvente i straff/strafferabatt? Mvh meget angrende ung mann.

account_circle