Hopp til hovedinnholdet

Straffen for å slå en politimann, ta våpenet hans og stjele politibilen?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hva er straffen for å slå en politimann, ta våpenet hans og stjele politibilen hans? :) Hilsen problembarn

Besvart 25.09.2018 09:26
 

Svar
Hei

Den konkrete straffen man får for lovbrudd er det opp til retten å fastsette. De ulike formene for straff og strafferammene er oppgitt i straffeloven, og så utmåles straffen konkret i den enkelte sak.  Jeg kan likevel si noe om hvilke bestemmelser som vil være aktuelle for de lovbruddene du nevner.

Vold mot offentlig tjenestemann er straffbart etter straffeloven § 155, og straffen er bøter eller fengsel inntil tre år. Øvrige voldslovbrudd fremgår av straffeloven § 271 flg.

Det å "stjele" en bil kan både regnes som tyveri og brukstyveri, avhengig av hensikten man har med å ta den. Brukstyveri av motorvogn har en strafferamme på fengsel inntil to år (straffeloven § 342). Tyveri har en strafferamme på fengsel inntil to år, men hvis tyveriet regnes som grovt er strafferammen inntil seks år fengsel (se straffeloven § 321 og 322).

Det å "ta" politiets våpen er også straffbart, men hvilke(n) straffebestemmelse(r) som blir aktuell(e) kommer an på omstendighetene. Både tyveribestemmelsen, forbudet mot ulovlig bevæpning på offentlig sted (strl.§ 189 flg.) og forbudet mot vold eller trusler mot offentlige tjenestemenn (strl. § 155) kan være aktuelt. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Hvem kan straffes?

fengsel (colourbox.com)

Fengsel? Samfunnsstraff? Forvaring? Her kan du lese om hva som skal til for å straffe noen, og om hva straffen kan bli.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet