Hopp til hovedinnholdet

Hvilken straff blir det om jeg begår et lignende lovbrudd på nytt?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg har hatt en ubetinget fengselsstraff på 27-28 dager men ble løslatt etter 17 dager. Hvilke reaskjoner blir det om jeg har begått noe av den lignende greia jeg var borti og hvor lenge sitter denne dommen som støpt? Får jeg automatisk ubetinget igjen selv om det ikke er på langt nær så alvorlig som før?

Besvart 08.01.2019 09:35
 

Svar
Hei

Det er vanskelig å si hva du vil få som straff ved å begå et lignende lovbrudd som det du ble straffet for sist. Saken må vurderes konkret av domstolen, og flere forhold vil ha betydning for resultatet. 

Du vil ikke nødvendigvis bli ilagt ubetinget fengsel, når det nye forholdet er mindre alvorlig, selv om du er ilagt ubetinget før. 

På helt generelt grunnlag kan man likevel si at det ved utmåling av straff kan ha betydning om man er tidligere straffet for tilsvarende forhold. Det vil virke straffeskjerpende, altså vil du risikere mer straff enn hvis du ikke hadde begått et slikt lovbrudd tidligere. Samtidig er det ikke gitt at et tidligere lovbrudd vil medføre mer straff, det kan f.eks ha betydning hvor lang tid det er mellom de to lovbruddene. 

Hvis det er snakk om fremskutt løslatelse etter straffegjennomføringsloven § 42, 4. ledd er det ikke knyttet vilkår til løslatelsen. Dagene du ikke sonet etter at du ble løslatt vil ikke kunne komme i tillegg ved en ny dom. Hvis det er snakk om en prøveløslatelse, regnes det som en del av straffen. Det vil da settes vilkår for løslatelsen, som du skal ha blitt informert om.  Les mer på nettsidene til Kriminalomsorgen.  


Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Tips til Google-søk

Søk på nettet Google

Noe du trenger svar på? Trenger du stoff til en skoleoppgave? Slå det opp på nettet! Her får du noen tips for å gjøre et best mulig søk i Google!

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet