Hopp til hovedinnholdet

Mistet førerkortet fordi jeg kjørte i beruset tilstand

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg har mistet førekortet for å kjøre med i beruset tilstand. Måtte i retten og ble dømt til å miste førekortet i 1 år og jeg måtte ta teori og oppkjøring igjen. Men politiet eller retten har ikke tatt førekortet mitt. Lurer på om jeg kan kjøre til de tar førekortet mitt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

I forskrift om tap av retten til å føre motorvogn § 1-4 står det at det ved fastsettelse av tap av førerrett i dom eller forelegg skal gis opplysning om hvor lang tid tapet av førerretten gjelder. Videre står det at fristen regnes fra den dagen dommen eller forelegget er rettskraftig. Du kan lese bestemmelsen i forskriften her: lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-19-1660/KAPITTEL_7#%C2%A71-4

En dom er rettskraftig (endelig) når fristen for å anke er utløpt. Ankefristen i straffesaker er to uker. Det betyr at to uker etter at dommen mot deg er avsagt kan dommen fullbyrdes, og du har fra den dagen ikke lov til å kjøre bil før det har gått 1 år.

Du har ikke skrevet noe om når du var i retten, og det er derfor ikke mulig for meg å si noe mer om fra hvilken dag du ikke har lov til å kjøre. Jeg vil tro at politiet kontakter deg og ber deg om å levere inn førerkortet etter at dommen er rettskraftig. Hvis du har noen flere spørsmål angående dette, vil jeg anbefale deg å kontakte politiet der du bor.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Kjører med promille

Fyllekjøring (colourbox.com)

Jeg var på fest og fikk låne bilen til en kamerat for å kjøre og hente noen andre, siden jeg hadde drukket minst to-tre halvlitere, bare. Hvor strenge straffer er det for å kjøre når man bare er litt brisen?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort