Hopp til hovedinnholdet

Hva er reglene om innbytte av utenlandsk førerkort ?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hi jeg har fast bopel i Norge og LATVIA før jeg innbyttet min latvisk førekort til norsk , nå jeg vil ta E klasse til lastebil , og LATVIA sagt til meg at jeg kan lære med gang når kommer fra Norge trenger ikke å bo 6 måned i LATVIA pgv jeg er latvisk statsborger . Spørsmål det blir gyldig førekort klasse E lastebil henger etterpå i Norge hvis jeg skal innbytte igjen . Eller til Norge jeg må dakumentere at jeg vart der stundenteer ikke bare bodde 6måned å lære førekort kurss

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

5-2.Utstedelse av førerkort

Førerkort utstedes bare til en person som har oppnådd minstealder og førerett i Norge i den aktuelle klassen. For å erverve førerett må førerprøven for den aktuelle klassen være bestått, jf. trafikkopplæringsforskriften. Alternativt må det forevises dokumentasjon på utenlandsk førerett etter reglene for duplikat eller innbytte, jf. kap. 7 og 10 og vilkårene der. Førerett kan også erverves ved fullført obligatorisk kurs der hvor det er adgang til dette etter trafikkopplæringsforskriften.

Når det er krav om obligatorisk opplæring etter trafikkopplæringsforskriften, kan førerkort ikke utstedes i den aktuelle klassen før det dokumenteres at slik opplæring er gjennomført.

Før førerkort utstedes må søker fremvise akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde. Søkerens identitet må kontrolleres og søkers navnetrekk gis under kontrollerte betingelser.

Førerkort utstedes bare til personer som har lovlig opphold og fast bopel i Norge. Søker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge før førerkort kan utstedes. Kravet om fast bopel kan fravikes for personer som dokumenterer at oppholdet skal vare i minst 185 dager. Ved innbytte og fornyelse gjelder samme krav. Førerkort kan også utstedes til student fra annet EØS-stat som studerer i Norge og som dokumenterer at vedkommende har studert minst 185 dager i landet.
Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort