Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg ta førerkort i Polen hvis jeg er bosatt i Norge ?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg tenker å reise til Polen og ta lappen der siden det er ganske mye biligere og jeg har polsk statsborgerskap. Hvis jeg skal ta lappen der så tar jeg bode klasse A og B, men jeg lurer på om jeg kan få kjøre med tung motorsykkel selv i Norge selv om jeg er ikke gammel nok men har lappen for det.

Besvart 09.10.2018 14:58
 

Svar
Hei

For å kunne ta førerkort i Polen må du kunne dokumentere at du er bosatt der på et studieopphold eller er der i minimum 185 dager.


§ 2-3.Definisjon av fast bopel

Fast bopel: Med fast bopel menes det sted hvor en person vanligvis bor, det vil si minst 185 dager hvert kalenderår:

1. på grunn av personlig og ervervsmessig tilknytning, eller
2. dersom vedkommende ikke har noen ervervsmessig tilknytning, på grunn av personlig tilknytning som viser nære forbindelser mellom personen og stedet vedkommende bor.

Dersom en person har personlig tilknytning til en annen stat enn der vedkommende har ervervsmessig tilknytning, og derfor vekselvis oppholder seg i to eller flere stater, skal fast bopel anses å være det sted hvor personen har sin personlige tilknytning, forutsatt at vedkommende regelmessig returnerer dit. Kravet om regelmessig retur gjelder ikke dersom personen oppholder seg i en annen stat for å utføre en tidsbegrenset oppgave. Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer med fast bopel i en annen EØS-stat.

En person anses å ha personlig tilknytning til den stat hvor vedkommende bor sammen med partner og/eller barn under 18 år. Dersom personen ikke har partner og/eller barn under 18 år, skal det legges vekt på hvor vedkommende ellers har nære personlige forbindelser.

I vurderingen av hvor en person skal anses å ha fast bopel tas det utgangspunkt i om vedkommende i Folkeregisteret er registrert som bosatt i Norge. Dersom personen mener folkeregistreringen ikke stemmer overens med faktisk fast bopel er det opp til vedkommende å dokumentere dette.

Fast bopel regnes normalt fra det tidspunkt personen får, eller skulle ha fått, fødselsnummer gjennom Folkeregisteret. Dette dokumenteres normalt med bostedsattest fra Folkeregisteret. For personer som søker asyl, regnes fast bopel som etablert fra det tidspunkt vedkommende er registrert, eller skulle vært registrert, som innkommet hos norsk myndighet.

 

Du kan heller ikke kjøre motorsykkel i Norge i klasse A  før du er 20 år. det er mellomtung klasse A2 fra 18 år.

Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Dette må du gjennom for å få førerkort for bil

Frontspeil i bil (colourbox.com)

Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal bidra til å bringe deg fram mot førerprøven. Les mer om hvordan du får førerkort for bil her.

Les mer

Dette er trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs (colourbox.com)

Før du har lov til å øvelseskjøre privat eller ved en trafikkskole, MÅ du ta trafikalt grunnkurs. Det obligatoriske kurset er på 17 kurstimer.

Les mer

Førerkort i utlandet

Bil i utlandet (colourbox.com)

Lurer du på om ditt førerkort er gyldig i utlandet? Og tenker du på å øvelseskjøre utenfor Norge? Her er reglene du må kunne.

Les mer

Førerkort for motorsykkel (A, A1 og A2)

Motorsykkel

Føreropplæringen for lett, mellomtung og tung motorsykkel følger fire trinn i bestemt rekkefølge, slik at du alltid får utbytte av undervisningen på neste trinn.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort