For kjøring i Norge gir klasse B førerrettighet også for:

  • traktor generelt, med eller uten tilhenger, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
  • traktor generelt med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg, i tillegg større motorredskap med konstruktiv hastighet høyst 50 km/t, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
  • beltebil med eller uten tilhengerslede
  • beltemotorsykkel/snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis klasse B er tatt før 1. juli 2006

Med «høyhastighetstraktor» forstås traktor med konstruktiv hastighet over 40 km/t. Disse traktorene kan ikke kjøres med klasse T som har et «tak» på 40 km/t. Kjøring med høyhastighetstraktor krever klasse B, C1 eller C – alt etter kjøretøyets tillatte totalvekt.

Førerkort i klasse B1 gjelder for føring av 4-hjuls motorsykkel. Etter 3. førerkort-direktiv er det frivillig for EØS-landene om de vil innføre egen opplæring og førerprøve for klasse B1. Blir førerkortklassen ikke innført, må medlemsstatene kreve klasse B for føring av 4-hjuls motorsykkel. Norge har valgt den siste løsningen. Piktogrammet for klasse B1 på det nye norske førerkortet, er tatt med av hensyn til innflyttere fra andre EØS-land som eventuelt bytter sin klasse B1 til norsk førerkort. Den tidligere adgangen til å benytte klasse B kode 73 som alternativ til klasse B1, er fjernet i førerkortdirektivet.