Hopp til hovedinnholdet

Hva kan jeg kjøre av atv med klasse B ?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg får snart billappen og ønsker å kjøpe en ATV 50cc eller en ATV 700. Vet ikke hvilke merker ennå. Har prøvd å gjøre research men har mislykkes i å finne infoen jeg var ute etter. Kan begge ATV'ene kan kjøres med klasse B?Uten noe ekstra obligatoriske kjøretimer? Hva er topphastighet/anbefalt topphastighet på de to?(ca. varierer så klart) Har jeg lov til å kjøre med den på en motorvei hvor fartsgrensa er 70km i timen? hva med 80km? (tenker spesielt på 50cc, men også 700) Eller er det farlig med en slik fart. Jeg har kun tenkt å kjøre på asfaltvei, oftest korte distanser. Men greit å vite hvilke muligheter jeg har. Er det også slik at jeg kan kjøre med den året rundt, så lenge jeg har riktig dekk? Jeg er helt sikker på at jeg vil ha en ATV og ikke en moped/motorsykkel(bare så det er klart).

Besvart 09.01.2019 08:50
 

Svar
Hei

Du kan kjøre både en atv som er registrert som moped og en som er registrert som motorsykkel og går mye fortere. En mopedregistrert atv kan ha maks konstruktiv hastighet 45 kmt, men det er ikke lov å kjøre moped på motorvei. Da må du kjøpe en atv  som er registrert som traktor eller motorsykkel og kan kjøre i minimum 40 kmt. Det må også være lov å kjøre traktor der du har tenkt å kjøre da mange motorveistrekninger ikke har lov. Det er da skiltet med et forbudsskilt.

Klasse B gir også internasjonal rett til å kjøre moped (klasse AM) og 4-hjuls motorsykkel. Er klasse B tatt før 19. januar 2013, gjelder klasse B også for 3-hjuls motorsykkel. Har 3- eller 4-hjuls motorsykkel slagvolum over 125 ccm, kan du trekke tilhenger etter denne hvis dette er godkjent ved merknad i motorsykkelens vognkort.

For kjøring i Norge gir klasse B førerrettighet også for:

  • traktor generelt, med eller uten tilhenger, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
  • traktor generelt med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg, i tillegg større motorredskap med konstruktiv hastighet høyst 50 km/t, hvis klasse B er tatt før 1. januar 2005
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er tatt etter 1. januar 2005
  • beltebil med eller uten tilhengerslede
  • beltemotorsykkel/snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis klasse B er tatt før 1. juli 2006

Med «høyhastighetstraktor» forstås traktor med konstruktiv hastighet over 40 km/t. Disse traktorene kan ikke kjøres med klasse T som har et «tak» på 40 km/t. Kjøring med høyhastighetstraktor krever klasse B, C1 eller C – alt etter kjøretøyets tillatte totalvekt.

Førerkort i klasse B1 gjelder for føring av 4-hjuls motorsykkel. Etter 3. førerkort-direktiv er det frivillig for EØS-landene om de vil innføre egen opplæring og førerprøve for klasse B1. Blir førerkortklassen ikke innført, må medlemsstatene kreve klasse B for føring av 4-hjuls motorsykkel. Norge har valgt den siste løsningen. Piktogrammet for klasse B1 på det nye norske førerkortet, er tatt med av hensyn til innflyttere fra andre EØS-land som eventuelt bytter sin klasse B1 til norsk førerkort. Den tidligere adgangen til å benytte klasse B kode 73 som alternativ til klasse B1, er fjernet i førerkortdirektivet.

 


Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort