Hopp til hovedinnholdet

Kan politiet kreve at jeg må levere inn førerkortet mitt?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei Jeg har fått beskjed om å levere inn førerkortet,etter en vurdering fra Dps,der jeg ville ha hjelpt til mine psykiske problemer,jeg var ærlig og fortalte at jeg hadde prøvd rus i julen i 2018,men har ikke blitt tatt av politiet ,heller ikke kjørt bil i perioden,dette er nå snart ett år siden,og jeg har avlagt både urin og blodprøver hos fastlegen,og har ikke prøvd noe rusmidler på ett år.Nå vil de at jeg skal levere inn førerkortet,kan de gjøre det,uten noe bevis for at jeg ruser meg,men heller det motsatte ,at jeg har vært rusfri ett år?

Besvart 30.09.2019 09:38
 

Svar
Hei

Når du skriver at du har fått beskjed om å levere inn førerkortet ditt, forstår jeg det slik at det er politiet som har bedt deg om å levere inn førerkortet.

Det er slik at det fremkommer i vegtrafikkloven § 34 første ledd at: 

Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet pålegge innehaveren – dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett – innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet det nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil videre.

Videre følger det av vegtrafikkloven § 34 femte ledd at: 

"Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det."

Politiet kan dermed tilbakekalle retten til å ha førerkort for en periode dersom det for eksempel anses som fare for at en person kan finne på å kjøre i beruset tilstand. 

Du kan også lese mer om tap av førerkort i denne artikkelen.

Dersom du ikke har fått en begrunnelse for hvorfor du må levere inn førerkortet, ville jeg henvendt meg til politiet og bedt om begrunnelse.

Det er også mulighet til å klage over politiets vedtak om å inndra førerretten. Se mer om dette i vegtrafikkloven § 39.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Fastlege

Venteværelse hos fastelegen (foto: ung.no)

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Frem til du er 16 år skal besøk hos fastlegen være gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort