Hopp til hovedinnholdet

Hvor kommer rasisme fra?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hvor kommer rasisme fra?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Rasisme kommer fra tanken om at man kan dele verdens mennesker inn i ulike raser, og at disse rasene har ulik verdi. Rase er et begrep som brukes om dyr som har ulike biologiske egenskaper, men som tilhører samme art (for eksempel hunderaser). Denne formen for rasisme kalles gjerne for klassisk, vitenskapelig eller biologisk rasisme. I dag er heldigvis de fleste enige om at dette begrepet ikke kan brukes om mennesker, men det er allikevel ordet rase som har gitt opphav til ordet rasisme og slik vi forstår det i dag. Rasisme er dermed rettferdiggjøring av negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Et mer moderne rasismebegrep inkluderer andre egenskaper ved mennesker enn rase, som for eksempel kultur. Da kan rasisme også forstås som at noen mennesker med en annen kultur er av mindre verdi enn andre.

 

Hvor disse holdningene i utgangspunktet kommer fra, kan det være vanskelig og ikke minst svært omfattende å svare på. Rasisme er ikke noe nytt eller moderne fenomen. Det handler for eksempel om makt og kontroll over ressurser gjennom historien. På 1800-tallet kunne for eksempel overbevisningen om den hvite rasens overlegenhet og «siviliserende oppdrag» gi legitimitet til, og begrunne, europeiske kolonimaktenes undertrykkelse av og overgrep mot koloniene. Det samme gjelder handelen med afrikanske slaver og raseskillepolitikken i de amerikanske sørstatene på 17- og 1800-tallet. Et annet alvorlig historisk eksempel på rasisme er innføringen av Nürnberglovene i Tyskland i 1935, som forbød ekteskap mellom jøder og de såkalte «ariske» tyskerne, samt Sør-Afrika under apartheidregimet, der apartheidpolitikken la til rette for at det hvite mindretallets undertrykket og utestengte det svarte flertallet fra politisk deltagelse og viktige samfunnsarenaer. Også i Australia ble forfølgelse og overgrep mot aboriginene og utestenging av ikke-hvite innvandrere begrunnet ved hjelp av raseideologi.

Hilsen Antirasistisk senter i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er diskriminering?

Hånd mot vindu(colourbox.com)

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Likestilling / Diskriminering
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om likestilling / diskriminering