Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Mer informasjon om Norsk Pasientskadeerstatning finnes på www.npe.no

Vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning kan klages inn for Pasientskadenemnda. Mer informasjon om Pasientskadenemnda finnes påwww.pasientskadenemnda.no

Hvis dere ikke allerede har tatt kontakt med npe, er det noe foreldrene dine kan gjøre.  Der kan de få råd om hvordan de kan gå videre med saken.

Det kan føles bra å få medhold om man tenker at det var en skade som skjedde på den måten du forteller om.  Det løser dessverre ikke skaden som har skjedd og det at broren din har det slik du forteller og det at dette er slitsomt for foreldrene dine og deg hele tiden.  Jeg håper at dere får god hjelp i kommunen der dere bor. Broren din og dere har rett til å få relevant hjelp både på skolen og på fritiden.  Det skal være en koordinator for broren din i kommunen og det kan lages en individuell plan slik at det er en oversikt over behov og tiltak som trengs.  -Les mer om disse tingene i artiklene under.

Det å leve med en med stor funksjonshemming i familien, er en stor utfordring, og det kan være lurt å få pratet litt med noen som kan mye om det.  Både foreldrene dine og du kan ha nytte av det.  Du kan gjerne ta en prat med helsesøster på skolen din om dette.  Foreldrene dine kan prate med fastlege, psykolog eller andre i kommunen eller som er tilknyttet tjenester som følger opp broren din.  -Og prat også sammen om det dere føler og støtt hverandre.  Det er lov å være litt sint og oppgitt eller lei seg når det er sånn.