Hopp til hovedinnholdet

Hvordan skal likestillingsloven § 3A annet ledd tolkes?

Still spørsmål
account_circle

SPØRSMÅL

i §3a i likestillingsloven (http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-045-0.html) står det "Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvilke former for ulik behandling som tillates i medhold av denne lov, herunder bestemmelser om særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn." Hva menes med "særbehandling av menn i forbindelse med undervisning av og omsorg for barn."?

SVAR

Besvart 19.05.2011 12:34:47
account_circle