Hopp til hovedinnholdet

Kan tollvesenet anmelde meg?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei, kan Toll Vesen anmelde meg, hvis de kjenner ansiktet mitt igjen, og vet at jeg har blitt tatt flere ganger å smugle innenfor forenklet forlegg boten, selv om den er betalt hele tiden når jeg får boten, så kan de anmelde meg for å forsøke å smugle flere ganger innenfor forenklet forlegg boten, ved å møte den samme Toll vesen som husker meg. Det var en venn av meg som forklarte meg dette, men er det sant??. Kan de anmelde meg for det, I følge hvilken lov?? Og straffelov Spørsmål 2. Er det straffbart og gjemme kvote inn I leketøy eller pute?? I følge hvilken lov?? Og straffelov??

Besvart 09.11.2018 12:34
 

Svar
Hei

Det er litt uklart hva du mener med at du har blitt tatt flere ganger å smugle innenfor forenklet forelegg-boten, og spørsmålet om tollvesenet kan anmelde deg for å forsøke å smugle flere ganger innenfor det forenklede forelegget. 

Jeg forstår det slik at du er blitt tatt for å smugle og at du ha fått et forenklet forelegg for dette. Bestemmelsen om forenklet forelegg for ulovlig innførsel av varer står i tolloven § 16-9. Det er tollvesenet som ilegger forenklede forelegg. 

Som du ser av tollforskriften § 16-9-2, så er det oppstilt visse grenser for når saken kan avgjøres ved forenklede forelegg. Hvis man har med seg større mengder ulovlige varer enn det som står ramset opp i denne bestemmelsen, så blir man politianmeldt. Da blir saken behandlet som en vanlig straffesak. 

Den vanlige strafferammen for brudd på tolloven er bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler, jf. tolloven § 16-2. Hvis overtredelsen er særlig grov er strafferammen bøter eller fengsel inntil 2 år, men fengsel inntil 6 år ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse. Dette står i tolloven § 16-7

Du spør om det er straffbart å gjemme kvote inn i leketøy eller pute. Jeg regner med at du mener om det er straffbart å gjemme varer som du smugler i  leketøy eller pute. Svaret på det er at det er straffbart å smugle uavhengig av om eller hvor man gjemmer varene, og det kan nok tenkes at det vil få betydning for utmålingen av straffen (hvor streng straff man får). 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd