Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om politiattest

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Jeg har søkt jobb som kunderådgiver i bank, og skal i den forbindelse jobbe med både bank og forsikring. Jeg forstår det sånn at jeg må legge frem en politiattest. Jeg har en dom (bot) for oppbevaring av narkotika og lurer på om denne vil komme frem på en eventuelt politiattest til banken/forsikringsforetaket? Og om det eventuelt vil gjøre at jeg ikke kan få jobben? Er det eventuelt opp til arbeidsgiver å bestemme om vandelsattesten med en dom på utelukker meg eller ikke? Lurer også på om du kan svare på hva forskjellen på en hederlig vandel og en plettfri vandel er?

Besvart 09.11.2018 12:36
 

Svar
Hei

Det finnes forskjellige typer politiattester, med forskjellige regler for hva som skal stå der og hvor lenge det skal stå der. 

For at en arbeidsgiver skal kunne kreve at du fremlegger politiattest, så må de ha hjemmel i lov. Hvis de ikke har hjemmel i lov så kan de ikke kreve at du fremlegger politiattest. 

Sentralbankloven § 11 fjerde ledd (gjelder for Norges bank) er et eksempel på en slik hjemmel. Der står det at hovedstyret kan bestemme at den som skal jobbe i banken må fremlegge uttømmende politiattest dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. I forskrift om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges bank § 2 står det ramset opp en rekke lovbrudd som vil stå på politiattesten. Hvis man har begått et lovbrudd som ikke står på denne listen, så vil heller ikke lovbruddet vises på politiattesten. Brudd på legemiddelloven står nevnt i listen, dvs. bl.a. bruk og besittelse av narkotika, og vil derfor fremgå av politiattesten man må legge fram for å jobbe i  Norges bank. 

Hvis det er snakk om en annen bank kan det gjelde andre regler for om det skal leveres politiattest og evt. hvilken politiattest arbeidsgiver kan be om. 

Generelt så er det mest vanlig med ordinær politiattest eller uttømmende politiattest. Den største forskjellen er at opplysninger om lovbrudd som hovedregel blir slettet fra den ordinære politiattesten etter 3 år (det finnes unntak), mens de blir stående på den uttømmende politiattesten "for alltid" (også her finnes det unntak). Du kan lese mer om ordinær politiattest her og uttømmende politiattest her. Både en ordinær og en uttømmende politiattest kan være begrenset, altså at det kun vises enkelte lovbrudd som har særlig betydning for den aktuelle jobben. Du kan jo undersøke med stedet du har søkt jobb hvilken type politiattest de krever. 

Ofte vil det være sånn at merknader på politiattesten ikke nødvendigvis diskvalifiserer en person fra å få en jobb, og at det er opp til arbeidsgiver å vurdere om man likevel er egnet for jobben. 

Du spør om forskjellen på hederlig vandel og plettfri vandel. Slik jeg har forstått det innebærer en plettfri vandel at man ikke har noen merknader på det kriminelle rullebladet, mens en hederlig vandel betyr at man har en vandel som ikke gjør deg uegnet for jobben. Man kan dermed ha en hederlig vandel uten at man har en plettfri vandel. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd