Hopp til hovedinnholdet

Jeg ble tatt for underslag - hva kan straffen bli?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg ble tatt for underslag i butikken der jeg jobber. Har permanent oppholdstillatelse men da jeg underslo hadde jeg midlertidig oppholdstillatelse. Jeg er anmeldt til politet og lurer på hvilke bevis de kunne ha hatt. Det er snakk om 600-700 kr, hva kan straffen min bli? Kan jeg miste min nå permanente oppholsstillatelse selv om jeg fikk den etter den lovbrudden. Har lest at man kan bli utvist dersom man har ilagt straff på over 2 år i fengsel, men jeg får vel ikke fengsel for det??? Eller?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Hvilke bevis de har i din sak er det vanskelig for meg å si noe om. Hvis du blir kalt inn til avhør vil nok politiet konfrontere deg med de bevisene som foreligger. I saker som denne er det nok gjerne snakk om kameraopptak av at man har tatt penger eller varer.

 

Det er også slik at alt som slås inn på kassa registreres, og arbeidsgiveren din har da mulighet til å gå igjennom dette. Hvis de finner et "mønster", for eksempel at du har tatt retur på samme vare eller samme beløp er det ikke vanskelig for dem å skjønne at det her kan være snakk om underslag, og da vil de nok følge med på hva du gjør når du er på jobb.

 

Det er riktig at strafferammen for underslag er bøter eller fengsel inntil 3 år. Dette følger av straffeloven § 255. Hvis det kun er snakk om et såpass lite beløp som kr 600-700 kan det være at dette forholdet blir vurdert som nasking, og ikke underslag. Nasking har etter straffeloven § 391 a en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

 

Om dette får konsekvenser for din oppholdstillatelse er det opp til UDI å vurdere. Ifølge utlendingsloven § 68 kan utenlandske borgere med permanent oppholdstillatelse utvises dersom de har blitt dømt for et lovbrudd som har en strafferamme på mer enn 2 år. I § 68 står det også at "Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk permanent oppholdstillatelse, gjelder § 67 første ledd bokstav a og b tilsvarende." Du kan altså bli vurdert etter § 67 istedenfor § 68. Etter

§ 67 kan man bli utvist hvis man blir dømt for et lovbrudd som har en strafferamme på mer enn 1 år.

 

Etter utlendingsloven § 70 skal det allikevel gjøres en forholdsmessighetsvurdering, og en utlending kan ikke utvises hvis "det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene."

 

En oppholdstillatelse kan etter § 63 tilbakekalles hvis det er grunnlag for å utvise en utenlandsk borger etter § 67 eller § 68. 

 

I og med at det her er snakk om et såpass lite beløp som kr 600-700 vil jeg anta at du i verste fall får en bot. I så fall får dette neppe betydning for oppholdstillatelsen din heller.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd