Hopp til hovedinnholdet

Jeg vil skrive en bok, kan keh bruke informasjon fra andre bøker?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Jeg lurer på om det er lov til å skrive en bok som innholder informasjon fra andre bøker? har lyst til å skrive en bok som heter "hva jeg har lært fra å lese de 25 beste bøkene om Økonomi" men er litt usikker på om det er lov. har lyst til å lese bøkene også skrive om hvordan det endrer mitt syn på det temaet også ha med handlings steg som muligens blir veldig like de som er i den orginale bøkene. tanken er at dette skal være en bok som folk kan lese også etterpå plukke opp den boken som virker best for demmes livs situasjon akkurat nå. men er dte lov?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) har skaperen av et åndsverk opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes  litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, eksempelvis skrifter av alle slag.

Opphavsretten gir skaperen økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. Skaperen av et åndsverk kalles opphavsmann. Opphavsmannen har etter lovens § 2 enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre. Åndsverkloven beskytter dermed opphavsmannen mot at noen uten tillatelse offentliggjør eller framstiller eksemplar av åndsverket, enten det dreier seg om kommersiell produksjon eller f.eks. fotokopiering til intern bruk i en virksomhet.

Åndsverkloven tillater visse former for eksemplarframstilling uten tillatelse fra rettighetshaverne, og uten at det skal betales vederlag. Det er for eksempel tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk. Med "god skikk" menes bl.a. at man må oppgi navn på opphavsmann og angi hvilken publikasjon verket er hentet fra.

Av Åndsverkloven § 5 fremgår det at "Den som ved å sammenstille flere åndsverk eller deler av åndsverk skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk samleverk, har opphavsrett til samleverket, men denne rett gjør ingen innskrenkning i opphavsretten til de enkelte verk som samleverket består av."

Dette innebærer at du kan skrive en bok som inneholder informasjon fra andre bøker, så fremt du alltid henviser til de kildene du har hentet informasjon fra til din bok. Du burde sette deg godt inn i reglene for god kildebruk, herunder bruk av direkte sitat, parafrasering etc. Det er ikke tilstrekkelig å ha en henvisning foran eller bakerst i boken til de bøkene du har hentet opplysninger fra. Det kan også være en god ide å rådføre seg med et eventuelt forlag, før du skriver boken. De kan gi deg råd og veiledning på dette feltet.  

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett