Hopp til hovedinnholdet

Hvem går det utover om mindreårige drikker på fest?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hvis en gjeng på 4 stk skal ha fest i et lokal og noen blir skadde eller politiet stopper festen. Det er også bruk av alkohol blant mindreårige på den festen. Vil det gå utover han som leier lokalet (som er 18 år), eller vi som er 17 år og bare har vert med og betalt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det finnes ingen bestemmelse i loven som sier at det er straffbart for en person under 18 år å drikke alkohol. Lovgiver har istedet ønsket å hindre mindreårige å drikke ved å gjøre alkohol vanskelig tilgjengelig. Det er etter alkoholloven straffbart å overlevere alkohol til en person under 18 år (eller under 20 dersom det er alkohol med 22 volumprosent eller mer). Dersom de mindreårige drikker medbragt alkohol er dermed ikke den som holder festen ansvarlig etter alkoholloven. En annen ting er at vedkommende nok kan sies å ha et visst moralsk ansvar. Aldersgrensene for salg og skjenking av alkohol i Norge er satt for å beskytte ungdom mot de sosiale og helsemessige skader alkohol kan få for unge mennesker i vekst og utvikling.

Selv om alkoholbruk ikke vil få strafferettslige konsekvenser for en mindreårig, kan det få andre konsekvenser. Dersom politiet oppdager mindreårige som drikker vil de gjerne ta kontakt med den mindreåriges foreldre. I noen tilfeller vil de også kontakte barnevernet for at de skal få muligheten til å undersøke om ungdommen eller familien har behov for hjelp.

Når det gjelder skader på personer er det vanskelig å si noe generelt om hvem det vil gå utover uten å vite hva slags skader det er snakk om. Hvis det oppstår skader som noen er skyld i, er det jo den som har voldt skaden som er ansvarlig, uavhengig av om vedkommende er 17 eller 18 år.

Med vennlig hilsen
Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Har fest der mindreårige drikker alkohol

Fest og alkohol (colourbox.com)

Jeg er myndig og skal ha en privatfest. En del av de som skal på festen er mindreårige. De kommer sikkert til å drikke de også. Er jeg da ansvarlig for dem? Kan jeg få straff hvis de drikker siden det er min fest?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser