Hopp til hovedinnholdet

Politiets rammer for bruk av makt

Gutt 14 år
 

Spørsmål

https://youtu.be/3Q01LcYgJNs Har politi lov til og gjøre dette? Det er ikke meg asså men dette er jo politi vold/ maktmisbruk! Takk i forveien:)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er ikke vår rolle å komme med en konkret vurdering av lovligheten av opptredenen til polititjenestemenn i enkeltsaker.

Derimot kan vi si noe om rammene for politiets bruk av makt. Politiets adgang til å bruke makt under tjenesteutførelsen er hjemlet i politiloven § 6 fjerde ledd. Her heter det at politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er "nødvendig og forsvarlig".

Hva som ligger i dette er nærmere definert i politiloven § 6 annet ledd:

"Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig."

Politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2 gir også nærmere regler om politiinngrep og politiets bruk av makt. I tillegg foreligger det rundskriv fra Politidirektoratet som forbyr og regulerer bruk av enkelte maktanvendelseteknikker. Blant annet er halsgrep forbudt.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Nærbilde av gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett