Hopp til hovedinnholdet

Nærmeste pårørende sin rett til innsyn i journal

Jente 17 år
 

Spørsmål

Når man dør har nærmeste pårørende rett til innsyn i journalen din. Hva er det de vil få tilgang til i journalen min da? Er det bare det som angår dødsårsak, eller andre opplysninger også? F.eks jeg er pasient ved BUP, hvis jeg dør, vil foreldrene mine da få tilgang til ting i journalen fra BUP og alt som står der? Hvis svaret er ja, altså at de har rett på tilgang til disse dokumentene, kan man på noen måte ordne sånn at de ikke har tilgang til å lese det i journalen som kommer fra BUP? Når mine foreldre dør, vil jeg da som pårørende få tilgang i deres journal (når jeg er voksen) og se alt som står i journalen deres, om de har psykiske diagnoser etc?

Besvart 10.03.2019 21:16
 

Svar
Hei

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette, dette står i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 femte ledd.

En særlig grunn kan være at pasienten før sin død har gitt uttrykk for at hun ikke ønsker at andre skal gis innsyn. En annen særlig grunn kan være at det er snakk om opplysninger som det er grunn til å tro at pasienten hadde motsatt seg at nærmeste pårørende får kjennskap til, for eksempel opplysninger som kan være svært støtende for de pårørende og generelt oppleves som særlig sensitive. 

Det er altså en mulighet for å hindre nærmeste pårørende sitt innsyn ved å uttrykke et ønske om at de ikke skal gis slikt innsyn. 

Hvis du er nærmeste pårørende til din mor eller far når de dør, vil du også etter omstendighetene også kunne får innsyn i deres journaler. 

Hilsen juristen, ung.no 
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

Skjermdump ung.no juni 2018

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer

Fastlege

Venteværelse hos fastelegen (foto: ung.no)

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Frem til du er 16 år skal besøk hos fastlegen være gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Les mer

Helsepersonell har taushetsplikt

Helsesykepleier og taushetsplikt

Mange lurer på hvor grensen går mellom hva helsepersonell ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre. Helsepersonell har en streng taushetsplikt, men også andre plikter. Her får du vite litt mer om det.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett