Hopp til hovedinnholdet

Hvordan gjennomføres urinprøve ved tvang i praksis?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

I et tidligere svar (https://www.ung.no/oss/lovbrudd/69940.html) skriver dere at politiet kan bruke tvang for å ta urinprøve hvis det er mistanke om bruk av narkotika. I følge påtaleinstruksen § 10-4 er det ikke lov til å ta urinprøve med kateter. Det skal heller ikke kunne medføre fare eller betydelig smerte. Hvordan kan politiet da rent praktisk ta en urinprøve med tvang? Jeg lurer også på om en politimann, ved mistanke om bruk av narkotika, kan formulere en forespørsel om samtykke til å avlegge en urinprøve som et pålegg ("du må avlevere en urinprøve"), uten at det først foreligger godkjennelse fra retten eller påtalemyndigheten? Må han ikke formulere det som et spørsmål om samtykke, jf. påtaleinstruksen §10-2?

Besvart 11.09.2019 19:40
 

Svar
Hei

Etter straffeprosessloven § 157 kan en som "med skjellig grunn" er mistenkt for bruk av narkotika, underkastes såkalt kroppslig undersøking, som blant annet omfatter urinprøve. Det må altså være sannsynlighetsovervekt for at du er skyldig, før dette kan gjøres. 

Slik kroppslig undersøkelse kan i utgangspunktet ikke gjennomføres uten den mistenktes samtykke. Unntak fra dette gjelder imidlertid der "formålet med undersøkelsen ellers kunne forspilles". I et slikt tilfelle kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for kjennelse fra retten. Det må imidlertid besluttes av en person omfattet av straffeprosessloven § 55 (for eksempel en politimester eller politiadvokat, ikke en polititjenestemann). Ordren skal i utgangspunktet være skriftlig og grunngitt, men kan gis muntlig når det er fare ved opphold. Dette fremgår også av påtaleinstruksen § 10-3.

Hvis det først er grunnlag for å ta urinprøve ved tvang, er det ikke slik at du kan unngå dette ved å nekte. Jeg er ikke kjent med hvordan dette gjennomføres i praksis, men jeg vil tro at politiet for eksempel kan vente til du til slutt må tisse. Makt kan bare brukes i det omfang som er nødvendig for å gjennomføre undersøkelsen. Det er derfor lurt å være samarbeidsvillig hvis det først er besluttet at urinprøven kan tas uten ditt samtykke. 

Med vennlig hilsen
Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett