Hopp til hovedinnholdet

Bryter BPA taushetsplikt hvis de sier ifra til barnevernet?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg lurer på om BPA har taushetsplikt når det kommer til barnevernet? Vis assistenten er bekymra for den den jobber hos pga av noen som skjer i familien har dem da lov til å si i fra til barnevernet? Eller bryter dem taushetsplikta si?

Besvart 12.09.2019 13:38
 

Svar
Hei

BPA  (brukerstyrt personlig assistent) er en tjeneste som ytes etter pasient- og brukerrettighetsloven. De som arbeider i helse- og omsorgstjenestene har lovbestemt taushetsplikt etter helselovgivningens bestemmelser. Men helsepersonell har også opplysningsplikt til barnevernet noen ganger. Denne plikten til å melde ifra til barnevernet går foran taushetsplikten helsepersonell har etter sin lov. Dette er regulert i helsepersonelloven § 33, jf. barnevernloven § 6-4. Hvis de har plikt til å melde ifra til barnevernet, bryter de ikke med taushetsplikten sin.

 Plikten til å melde ifra til barnevernet er, for eksempel:

  • et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
  • et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd
  • et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

 

Du kan lese mer om dette i vedlagte artikkel om helsepersonell sin taushetsplikt.

Med vennlig hilsen barnevernjuristen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Helsepersonell har taushetsplikt

Helsesykepleier og taushetsplikt

Mange lurer på hvor grensen går mellom hva helsepersonell ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre. Helsepersonell har en streng taushetsplikt, men også andre plikter. Her får du vite litt mer om det.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett