Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer med leieboer ved salg av bolig?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, har leid en sokkelleilighet i 2 1/2 år. Etter kontrakten skulle det foreligge et depositum, men noe som aldri ble gjort (heller ingen varsel eller påminninger). Har hatt et godt forhold til utleier, men ettersom de nå skal selge boligen begrunner de oppsigelse av leieforhold med misslighold i leiekontrakt og at det ikkje foreligger noen kontrakt ettersom leiekontrakten pressiserer at "utleier ikke er bundet av denne avtalen før avtalt depositum eller garanti er stilt". Dog foreligger det ingen skriftelig oppsigelse, men kun en muntlig. Nye boligeiere har godtatt den gamle kontrakten og videreført den i ny tilleggskontrakt, MEN klager nå over salgskontrakten ettersom boligen ble solgt uten leiekontrakt. Hvor står jeg som leier i denne situasjonen? Ønsker å beholde den gamle kontrakten, gyldig som muntlig eller skriftlig, med samme vilkår.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
 
Hei

 

Du opplyser at du har fått en muntlig oppsigelse. Denne er ikke gyldig. Om du får en skriftlig oppsigelse må du se om oppsigelsen fyller formkravene til oppsigelse; den skal være skriftlig, saklig begrunnet og inneholde informasjon om dine rettigheter til å protestere og konsekvensen av å eventuelt ikke protestere. Om ett av disse vilkårene ikke er med i oppsigelsen, er den ugyldig. Om alle vilkårene er med må du protestere på oppsigelsen innen én måned etter at du mottok den om du ikke vil flytte i henhold til den.

 

I oppsigelsessaker har du forøvrig krav på fri rettshjelp om du har en inntekt på under kr 246 000,- (kr 369 000,- for en husstand) og har en formue på under kr 100 000,-.

 

Forøvrig er det sånn at om det er avtalt i kontrakten at du skal stille et depositum er det et mislighold om du ikke har innbetalt dette. Jeg mener likevel at man kan argumentere med at du ikke alene kan lastes for at det aldri har blitt opprettet en depositumskonto. Dette forutsetter imidlertid at du nå har mulighet, og er villig til, å innbetale depositumet.

 

At ny eier reklamerer overfor gammel eier på at huset er solgt med kontrakt når de ble opplyst om at det ikke forelå kontrakt, er en tvist mellom disse, og du skal ikke involveres i denne.

 

Det kan være lurt å ta kontakt med en rådgiver eller advokat i og med at det er snakk om oppsigelse. Du kan eksempelvis snakke med Leieboerforeningen eller Juss-Buss.

 

Du finner også en hel del informasjon om dine rettigheter som leieboer på Boligjegeren.

 

 

 Med vennlig hilsen
Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett