Hopp til hovedinnholdet

Lærlingelønn

Jente 19 år
 

Spørsmål

eg er lærling. Hvor mange prosent lønn har eg som lærling rett på dei 4 halvåra. er det 30%, 40%, 50%, 80% eller 30%, 40%, 60% og 80%

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Lønn

I Norge finnes det ingen minstelønn. Dette gjelder også for lærlinger. En normal to-årig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet. I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønna di.

Unntaket er krav om overtidsbetalt, lønn på 1. og 17. mai og noen allmenngjorte tariffavtaler. Dette betyr at lønn vil være en forhandlingssak mellom deg og din leder.

Overtid: Lovens utgangspunkt er at alminnelig arbeidstid utgjør inntil 9 timer i løpet av 24 timer og inntil 40 timer i løpet av 7 dager. Dette gjelder uavhengig av når på døgnet eller når i løpet av uken arbeidet skjer. Arbeid utover avtalt arbeidstid som ikke samtidig overstiger lovens grenser for alminnelig arbeidstid, kalles mertid, og er etter loven ikke overtid. Reglene rundt overtid er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 10-6.

 

10 bud for god læring i arbeidslivet

1) Vær aktiv i opplæringen, og pass på at du får den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen

2) Vær en aktiv lærling i opplæringssituasjonen

3) Benytt deg av bedriftens faglige støtteapparat i opplæringsspørsmål

4) Møt opp presis

5) Husk at unødig fravær går ut over både bedriften og kollegene dine

6) Vis respekt for kolleger og vær høflig

7) Vær ikke redd for å spørre andre om rutiner i bedriften

8) Hold orden på arbeidsplassen din

9) Ta kontakt med den tillitsvalgte hvis det oppstår vanskelige situasjoner i arbeidsforholdet

10) Organiser deg - fellesskap gir trygghet!
Med hilsen

 

 

 

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

 

 

 

samarbeid med Ung.no

 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.

 

 

 


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Økonomien din
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om Økonomien din