Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg få AAP under utdanning?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

"For rett til attføring under skolegang når du er under 22 år, må du på grunn av sykdommen være i en utdanningssituasjon som er vesentlig forskjellig fra dine jevnaldrende. Forskjellen kan bestå i at skolegangen blir vesentlig mer kostbar fordi du må bruke lenger tid." Hei. Fant denne informasjonen i en brosjyre fra LMF, under trygdeordninger, og ble litt nysgjerrig på om dette kunne være aktuelt for meg. Jeg har slitt med sykdommen - IBD/Crohn - siden jeg gikk ut fra grunnskolen i 2011. I påvente av diagnose og behandling forsøkte jeg, for deretter å måtte slutte etter få uker, å begynne på vgs to ganger. Situasjonen begynte å bedre seg etter diagnosen var stilt (Des 2012) og behanding kunne settes igang, og jeg kunne endelig ta sikte på å fullføre en vg utdanning. Likevel sliter jeg med en del fravær og må vurdere å redusere til halvt løp. Stusp linje. Er mine to tapte år grunnlag for attføring, og eventuelt - om jeg blir nødt - hvordan vil redusert utdanningsløp spille inn?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for ditt spørsmål.

For å få innvilget utdanning gjennom NAV på grunn av sykdom/skade/lyte, så må du også få innvilget arbeidsavklaringspenger. Denne stønaden ble tidligere kalt "attføringspenger" eller "yrkesrettet attføring". 

Dagens regelverk sier følgende: "For å få tildelt opplæringstiltak i form av ordinær utdanning må deltaker være over 26 år. Opplæring i form av ordinær utdanning for tiltaksdeltakere under 26 år kan likevel gis dersom deltaker på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom". Klikk her dersom du ønsker å lese mer.

For å ha kunne rett til arbeidsavklaringspenger så må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 % i alle typer jobber på grunn av sykdom eller skade. Det er saksbehandler på NAV kontoret som vurderer om du har rett til stønaden, og om du kan få godkjent utdanning som et tiltak.

Vi vil anbefale deg om å ta kontakt med oss på tlf: 55 55 33 33 eller gå innom NAV kontoret der du bor, så kan du få en timeavtale med en saksbehandler.

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no

 

 

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Økonomien din
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om Økonomien din