Hopp til hovedinnholdet

Hvordan fungerer det med kausjonist?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Har tenkt å søke boliglån med kausjonist, men hvordan virker det? hvis vi tar 240.000 så kausjonist på topplånet, forsvinner kausjonisten når vi har betalt 240.000 av lånet? altså sånn ca om 3år? eller er de kausjonist helt til lånet er nedbetalt? Hva skjer hvis vi ikke klarer å betale, må han selge huset, eller må han betale lånet for oss hvis kausjonisten har penger til det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Reglene for bruk av kausjonist kan variere litt fra bank til bank. Noen ganger krever banken tilleggspant i annen fast eiendom for den delen av lånet de mener ikke er tilfredsstillende sikret i den boligen som kjøpes. Dette kalles realkausjon.

I andre tilfeller er det tilstrekkelig at en annen person, gjerne foreldre eller annen familie, stiller som kausjonist. Banken kan kreve at kausjonisten kausjonerer for en del av lånet eller hele lånet. Det kan søkes om at kausjonisten fritas for sitt kausjonsansvar når boliglånet er nedbetalt til et bestemt nivå og/eller boligprisene har steget slik at lånet er tilstrekkelig godt sikret (utfra det banken mener er tilfredsstillende sikkerhet). Ved frigivelse av kausjonist vil banken, i tillegg til å vurdere lånet i forhold til verdien på pantet, også legge vekt på om lånet er betalt punktlig.

Dersom kausjonisten har kausjonert for ett topplån på kr 240 000 vil kausjonen være slettet når lånet er nedbetalt. Dersom kausjonisten har kausjonert for en andel av hovedlånet, må det fremkomme at kausjonen slettes når lånet er nedbetalt med f.eks 240 000. Banken ønsker også sikre seg mot at boligen synker i verdi. Hvis kausjonen gjelder for 240 000 av det totale lånet, uansett om lånet er nedbetalt, kan de velge å ikke frigi kausjonisten, fordi de mener at pantet ikke gir tilfredsstillende sikkerhet (boligen har sunket i verdi).

Dersom boligprisene fortsetter å stige og lånet betales punktlig, vil det vanligvis ikke være noe problem å få frigitt kausjonisten etter en viss nedbetaling.


Dersom et terminbeløp på lånet ikke betales ved forfall, vil banken umiddelbart varsle kausjonisten og be om at beløpet betales. Dersom heller ikke kausjonisten betaler vil banken normalt kreve boligen tvangssolgt. Dersom salgssummen for boligen ikke er stor nok til å innfri hele lånet, vil banken kreve at kausjonisten innbetaler restbeløpet. Dersom kausjonisten nekter å betale, vil banken kunne ta utleggspant i noe kausjonisten eier, vanligvis boligen, og kreve at også denne selges slik at bankens krav kan bli dekket inn.

 

Hilsen Husbanken i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Økonomien din
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om Økonomien din