Hopp til hovedinnholdet

Gutt 18 år
 

Spørsmål
Hva er "tarifflønn" og hvordan fungerer det?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei.

Tarifflønn som begrep knytter seg til tariffavtaler. En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon (eksempelvis mellom NHO og LO).

I tariffavtaler har man som oftest bestemmelser om lønn samt ulike tillegg man får (for eksempelv for å jobbe på kvelden, natten, på søndager med videre).

Som utgangspunkt gjelder en tariffavtale bare for virksomhet som er knyttet til avtalen og for arbeidstakere som er knyttet til avtalen gjennom sin organisasjon. Lønnsforhandlinger skjer med jevne mellomrom, og det er gjerne de ansattes tillitsvalgte som forhandler lønn med arbeidsgiver/arbeidsgivers organisasjon på vegne av arbeidstakerne.

Dersom man ikke er organsiert og/eller der man ikke har tariffavtale, må man som arbeidstaker forhandle om lønn selv. Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rettigheter i forhold til størrelse på lønn generelt. En mengde lønnstillegg er heller ikke lovregulert, så dette må man i så fall også forhandle med arbeidsgiver om.

Arbeidsmiljøloven gir kun rettigheter i forhold til betaling for overtid, som du kan lese mer om her: www.arbeidstilsynet.no/c26976/faktaside/vis.html?tid=28157

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Økonomien din
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om Økonomien din


Quiz: Hva vet du om reising?

Hva slags mat bør du være forsiktig med når du er i utlandet?